Läs senare

450 miljoner i satsning för mindre barngrupper

Ett öronmärkt statsbidrag ska trigga kommuner och andra huvudmän att minska barngrupperna i förskolan.

11 Sep 2015

4 september var sista dag att söka årets bidrag som i första hand ska gå till att åtgärda stora barngrupper och där de yngsta barnen ska prioriteras.
Den statliga ersättningen är 30 000 kronor per plats som en barngrupp minskas med.

När nyheten om satsningen presenterades på Förskolans Facebooksida höjdes kritiska röster bland läsarna. En invändning är att bidraget är för litet och inte verklighetsförankrat.

Utbildningsminister Gustav Fridolin säger att avsikten inte är att bidraget ska täcka hela kostnaden utan är tänkt som en hjälp till investeringar i lokaler, personal eller andra kostnader som en minskning av barngrupperna kan föra med sig.

– Organiserar man om med en ny barngrupp och därigenom gör några färre barn i varje grupp kan stödet bli relativt stort, säger Gustav Fridolin.

Annan kritik som riktats mot förslaget är att det är orättvist eftersom barnen är beroende av att huvudmännen lämnar in en ansökan och att förskolan riskerar att bli mer olikvärdig. Dessutom kan det tolkas som att de som inte tagit sitt ansvar belönas, tycker en av Förskolans läsare.

– Vi för kontinuerlig dialog med huvudmännen om hur stödet kan utformas på annat sätt och om det behövs fler åtgärder för att nå målet, säger Gustav Fridolin.

– Genom återinfört riktmärke och statligt stöd tar staten två viktiga steg för att få mindre barngrupper och säkerställa att varje barn i förskolan får ta del av förskolans viktiga pedagogik.

Statsbidraget som ska fördelas är 450 miljoner i år och sedan 830 miljoner om året för ett år i sänder.

Rösta

Vad har du gett för nyhetslöfte?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin