Läs senare

Apprecension: UR Play

15 Maj 2017

UR play

[Appstore]

Utbildningsradions utbud av program upplever jag ofta som ganska bortglömt av oss som arbetar i förskolan. Här finns både kortare och lite längre tv- och radioprogram inom de allra flesta ämnen som är eller blir aktuella i förskolebarns vardag. Dessutom finns fortbildningsprogram för pedagoger, både föreläsningar och diskussionsprogram av olika slag.

Beroende på vilka rättigheter som gäller, finns de flesta av dessa program till­gängliga via webben, men nu finns också en app till lär­plattan, som är enklare och stabilare än webbspelaren att använda. Fortfarande är allt kostnadsfritt, reklamfritt och enkelt att hitta med sökfunktionerna.

Du kan också spara utvalda klipp för att lätt hitta dem senare.

Rösta

Vad har du gett för nyhetslöfte?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin