Läs senare

APT på fritiden?

11 Jan 2017

Fråga: Hur ska man tänka kring APT-möten? Ska inte de vara på arbetstid? När det inte är det (trots att jag jobbar 40 timmar i veckan) måste jag delta ändå?

/”A-K”

Svar: Alla i förväg kända arbetsuppgifter ska rymmas inom ramen för ordinarie arbetstid. Din chef kan beordra dig att tillfälligt arbeta övertid, men det får inte vara en långsiktig lösning för organisationen, utan en tillfällig åtgärd för att hinna med arbetet eller vikariera för någon som blev sjuk. Ett hastigt uppkommet möte kan beordras som övertid men inte APT som är något ständigt återkommande. Kontakta din fackliga avdelning för stöd i den här frågan.

/Per Edberg, förskollärare och förtroendevald Lärarförbundet Umeå

Nyheter forts.

Rösta

Vad har du gett för nyhetslöfte?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin