Läs senare

Att jobba efter pensionen

SUPPORTENDet är mycket lönsamt för pensionärer att fortsätta arbeta. Men kommunanställda förskollärare bör se upp – det finns en risk att lönen sänks med lika mycket pengar som betalas ut i tjänstepension.

11 Jan 2015

Illustration: Janette BornmarkerDen som närmar sig pensionen ställs inför många val. När ska den tas ut? Kanske tjänstepensionen vid en tidpunkt och den allmänna pensionen ett annat år? Eller någon bara på deltid, till att börja med?Förr eller senare får frågorna sina svar – och man står där som pensionär.

Då återstår ändå ett beslut. Ska man sluta jobba?

Pension och arbete utesluter nämligen inte varandra. Den pensionär som orkar, vill och får möjlighet att arbeta kan mycket väl göra det. Rent ekonomiskt är det fördelaktigt. Staten vill att fler jobbar långt upp i åldrarna och försöker påverka både arbetsgivare och arbetstagare genom att erbjuda särskilt goda villkor för äldre.

Arbetsgivaren betalar lägre sociala avgifter från det år den anställde fyller 66 – och hen själv kan i sin tur glädja sig åt både utökat jobbskatteavdrag och höjt grundavdrag. Pensionsmyndigheten har räknat ut att en 66-åring får ut 1600 kronor mer i månaden än en 62-åring, om de båda tjänar 15000 kronor i månaden brutto.

– De som är 66 och äldre betalar bara åtta procent i skatt på lön upp till 191000 kronor om året, men får ändå full insättning till den allmänna pensionen. Det lönar sig därför bra för de allra flesta äldre att arbeta, men den som har garantipension och bostadstillägg bör tänka på att de sänks när man får arbetsinkomster, säger Monica Petersson, expert på Pensionsmyndigheten.

Även de som befinner sig på den motsatta sidan av inkomstspannet – och alltså får in mycket pengar – kan behöva tänka till.

– Skatt på pension dras enligt en tabell, skatt på lön enligt en annan. Den som har inkomster från flera håll kan behöva jämka för att slippa kvarskatt. Det gäller särskilt om pensionen och lönen tillsammans kommer över gränsen för statlig skatt, säger Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket.

För 66-plussare gick den inkomstgränsen i fjol vid 460800 kronor, så den berör kanske inte så många förskollärare. De kan i stället behöva gardera sig mot att lönen sänks med den summa tjänstepensionen ger. I avtalet för de kommunalt anställda finns nämligen en klausul som säger att just det ska ske, om arbetsgivare och arbetstagare inte kommer överens om något annat.

– Det är en gammal bestämmelse som finns kvar sedan det förra pensionssystemet. Tanken var att arbetsgivaren inte skulle betala ut pension och lön för samma tid, men så fungerar det inte längre. Jag tror inte att det görs någon sådan samordning längre, men för säkerhets skull kan man skriva in i anställningsavtalet att det inte ska ske någon avräkning för tjänstepension, säger Annica Pettersson, Lärarförbundets ombudsman med ansvar för pensionsfrågor.

Hon berättar att det är oklart hur många pensionerade förskollärare som arbetar. Förbundet har inga siffror på det. Men enligt Statistiska centralbyrån hör de svenska pensionärerna i gemen till de mest arbetande i Europa. En av fem EU-medborgare som tar ut någon form av pension har också en större eller mindre arbetsinkomst – bland svenskarna är andelen dubbelt så hög. Siffrorna blir betydligt lägre om man i stället tittar på en grupp som i Sverige mer allmänt ses som pensionärer, 66–74-åringar, och ställer högre krav på arbetsinsatsen. Sju procent har arbete, på hel- eller deltid, som ”huvudsaklig sysselsättning” – bland männen tio procent, bland kvinnorna fyra procent.

En av dessa strävsamma är Ann-Christin Berg i Nynäshamn. Hon började jobba som barndagvårdare 1969, blev förskollärare 1978 och arbetar – vid fyllda 70 – deltid på förskolan Skogsnibble.

–Jag har både full pension och lön. När jag började som vikarie efter pensioneringen visste jag inte att det skulle bli så mycket jobb och min pension går inte att leva på – om jag inte säljer husvagnen, båten eller lägenheten. Nu försvinner dessutom tjänstepensionen. Jag tog tyvärr ut den på fem år, för jag tänkte att man vet inte hur länge man lever.

Alltså hoppar Ann-Christin Berg förmodligen på ett nytt vikariat när det nuvarande går ut. Hon har goda kontakter och brukar få erbjudanden allt eftersom.

– De stora barngrupperna gör att personalen inte orkar. Arbetet är jobbigare än förr och många blir utbrända.

Själv känner hon sig i bra form och framhåller att arbete på äldre dar ger mycket mer än pengar.

– Det är toppen att jobba med barn. Jag älskar dem och de ger så mycket kärlek tillbaka. Dessutom får man sig minst ett gott skratt om dagen. Det är viktigt att ha sociala kontakter. Jag är änka och det vore inte så roligt att bara sitta ensam hemma.

Ann-Christin Berg rekommenderar gärna andra förskollärare att jobba vidare efter pensioneringen.

– Det är bra att fortsätta om man orkar, är frisk, trivs med jobbet och älskar barn. Det lönar sig ekonomiskt och som äldre har man mycket att ge. Det gäller bara att se framåt och tänka på att allting förändras, även verksamheten. Erfarenhet är väldigt bra, men man kan inte bara gå på i gamla fotspår.

Funderar du på att jobba som pensionär?
Gör så här:

  • Ta reda på hur stor din pension blir genom att göra en prognos på minpension.se.
  • Om du erbjuds jobb – be arbetsgivaren om ett anställningsavtal där din lön anges. Om du arbetar kommunalt bör det också stå att lönen inte ska samordnas med tjänstepensionen. Kolla med facket om något är oklart.
  • Gå in på skatteverket.se och fyll i formuläret Räkna ut din skatt. Begär jämkning om du riskerar kvarskatt.

Källa: Pensionsmyndigheten, Lärarförbundet och Skatteverket.

Spara

Spara

Rösta

Vilket arbetsvillkor är viktigast för dig?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin