Läs senare

Både ris och ros till kostnadsfritt

AvgiftsfrittMer jämlikt men färre utflykter. Det blev några av konsekvenserna när kostnadsfri förskola infördes i Örebro.

av Erik Ignerus
27 Mar 2017
27 Mar 2017

shutterstockFörra våren fick förskolläraren Camilla Mellgren ett besked som förvånade och skapade frågor. Till hösten skulle det vara slut med medskickade matsäckar, föräldrar skulle inte heller behöva tillhandahålla lucialinnen, tomtedräkter eller hjälmar för pulkaåkning.

Kommunala förskolor i Örebro skulle, utöver den fastställda avgiften, inte kräva några övriga pengar eller bidrag från föräldrar och vara helt fri från dolda kostnader. Initiativet kom från politiskt håll och är en del i kommunens arbete mot barnfattigdom.

– Det började med att förskolenämnden fattade beslut om att vi inte skulle tillåta individuell fotografering. Då var man och tassade kring avgiftsfritt och barnfattigdom, och det är det som ligger till grund för att man har drivit den här frågan, berättar Margareta Borg, skolchef i Örebro kommun.

Frågan om fotograferingen handlade både om förskolepersonalens arbetsmiljö och att lätta på föräldrarnas betalningsbörda.

– Där startade diskussionerna om att vi skulle gå vidare och göra förskolan avgiftsfri. Sedan jobbade en arbetsgrupp bestående av förskolechefer fram ett förslag. Vi såg också ett gott exempel i Västerås som vi tog inspiration av, säger Margareta Borg.

Förslaget blev till verklighet. Förskolorna fick ansöka om medel ur en pott på totalt 1,3 miljoner för att ha råd att köpa in sådant som de tidigare hade kunnat be föräldrar att ta med. På Fåraherdens förskola där Camilla Mellgren jobbar räckte pengarna till 13 hjälmar och lite luciaglitter.

Avgifter i skolan

I skollagen finns skrivningar om att utbildningen i bland annat förskoleklass, grundskola och gymnasium ska vara avgiftsfri. För förskolan finns ingen motsvarande skrivning. Däremot har en del kommuner, till exempel Västerås och Örebro, valt att göra verksamheten fri från kostnader utöver förskoleavgiften.

Hon är själv kluven till den avgiftsfria förskolan.

– Grundtanken är jag jättepositiv till och alla som jag har pratat med tycker att intentionen är god. Att man jobbar och tänker utifrån att alla barn ska kunna delta och att det ska vara inkluderande. Det har också lett till en diskussion om vilket ansvar föräldrar har i dag, och vilket ansvar som samhället har. Det har uppstått bra etiska diskussioner, säger Camilla Mellgren.

– Ska jag vara kritiskt mot något är det själva genomförandet. Det hade varit bättre att låta varje förskola hitta sina egna lösningar för att göra det mer jämlikt just där. När man från politikerhåll går in och detaljstyr blir det lite tokigt och svårt att arbeta utifrån.

Hon anser dessutom att förskolan redan jobbar mycket med jämlikhet och inkludering och ser det som något självklart.

– I förskolans värld har vi varit bra på det här i många år. Bjuder vi in till en luciafest så ser vi till att det finns några dräkter att låna. Där vi har sett att det behövts har vi stöttat familjer. Vi arbetar redan för en jämlik verksamhet och det har funnits med i läroplanen länge.

Beslutet har också blivit ett hinder ibland. Långa utflykter är svårare att göra, och många oklarheter om vad det egentligen går att fråga föräldrarna om har uppstått.

– Tidigare har vi bett föräldrar att ta med saker från jobbet, överblivet material som ändå ska slängas. Kartonger, papper, pennor med någon gammal företagslogga. Nu vet vi inte om vi kan fråga om det.

– Man stoppar sig själv från att göra längre utflykter eftersom barnen inte kan ha med så mycket mat. Vi hinner inte stå och fixa smörgås till alla på morgonen och ordna juice, mjölk eller vatten. Och från köket kunde vi inte heller få någon hjälp. Så nu får vi ta med frukten vi i normala fall skulle ha ätit på förskolan, säger Camilla Mellgren.

Enligt skolchefen Margareta Borg var det dels kommunens handlingsplan mot barnfattigdom som gjorde att den avgiftsfria förskolan ändå drevs igenom. Dels var det också föräldrareaktioner i stil med: ”Jag mäktar inte med att betala för detta, men vågar inte säga till att jag inte klarar av det.”

Hon anser att förskolorna getts inflytande genom att förskolecheferna fick vara med och ta fram förslaget.

– Det är vårt sätt att göra verksamheten delaktig. Vi har haft barnfattigdomsperspektivet i fokus under ett antal år och ändå ser vi att det varierar väldigt mycket på vilket sätt man tar ut avgifter på förskolan. Så jag tänker därför att vi både från nämnden och förvaltningens sida hade anledning att sätta en central riktlinje i stället för att man skulle ha fått arbeta fram sina egna lösningar.

Margareta Borgs förhoppning är att beslutet inte ska hindra förskoleverksamheten på något sätt. Och att skicka med en smörgås till alla barn för längre utflykter är något som köket borde klara av tycker hon.

­– Men man får kanske planera det och inte göra så spontana utflykter. Det går inte att slänga ut en lapp om att föräldrarna ska ta med matsäck dagen därpå, utan man får beställa det från köket. Jag tror att det är en kultur som man får ändra på helt enkelt. Och jag hoppas att det inte ska innebära några försämringar för förskollärarrollen eller begränsa möjligheten att bedriva pedagogisk verksamhet, säger hon.

Efter sommaren, när ett år har gått, ska den kostnadsfria förskolan utvärderas. Då kommer kommunen också ta ställning till om mer pengar än de 1,3 miljonerna för inköp ska skjutas till. Något som behövs enligt Camilla Mellgren.

– Det är jätteviktigt att man inte bara gör en punktinsats, utan att man även fortsätter tillsätta medel för att vi ska kunna utveckla det här. Det är förbrukningsmaterial det handlar om. Hjälmar går sönder och man har inte en jättestor budget som förskola, säger Camilla Mellgren

Spara

Nyheter forts.

Rösta

Vad har du gett för nyhetslöfte?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin