Läs senare

Får jag be föräldrarna hämta i förtid?

04 Dec 2017
Ring inte utan chefens tillstånd. Foto: Shutterstock

Fråga: Om det inte finns vikarier att tillgå, kan jag ringa föräldrarna och be dem att hämta sina barn?

/Linnea

Svar: Om det saknas personal så måste er chef, eller den som är ställföreträdande, ta beslut kring hur ni ska organisera arbetet. Som anställd förskollärare bör du inte på eget initiativ ringa föräldrar för att hämta barnen. Du riskerar arbetsrättsliga påföljder om du gör det. Förskolechef eller rektor bör inte heller ta det beslutet själv, utan måste få godkänt från ansvarig huvudman innan man hindrar barn att vara i den förskola de har rätt till. Om det blir omedelbar fara för barns liv eller hälsa måste ni självklart agera och då kan ett alternativ vara att ringa efter föräldrar, men endast i yttersta nödfall.

Rösta

Vad har du gett för nyhetslöfte?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin