Läs senare

Hej Yasemin …

Positiv, inspirerande, händig, IT-kunnig och kreativ. Det är bara några lovord från din före detta kollega Evelina Lundberg.

09 Mar 2016

Känner du igen dig?
– Det är jättekul att få sådan feedback, jag känner absolut igen mig. Det är det som är så kul med förskolläraryrket, att få göra så många olika saker.

Det låter som att du är mångfacetterad?

– Jag tror att det är bra att vara öppen för att lära sig nytt. Det är kul med att jobba med barn eftersom jag lär mig tillsammans med dem, jag behöver inte kunna allt. Det känner jag till exempel med IT, jag har ett intresse för det och tycker att jag oftast är bra på det men samtidigt kan barnen fråga ”varför trycker du inte där, det kanske går snabbare då?”.

Är det något du brinner för särskilt mycket?

– Matematik och naturvetenskap är två sådana områden. Inför Nobeldagen gjorde vi till exempel olika projekt för att få in kemi och fysik. Det var jätteskoj, barnen fick hålla på med tyngdkraft och vätskor och så. Och matematik får vi ju med i nästan allt vi gör. Vi jobbar mycket med utemiljön, att vi ska kunna göra samma saker ute som inne. Matematik är tacksamt för det.

Enligt din förra kollega är du noga med att se till att varje dag blir lärorik och meningsfull?

– Jag vill att barnen är delaktiga i sin dag, att de får vara med och bygga upp hur den blir. Även om vi har en grundtanke tar vi alltid med barnen och frågar: hur kan vi göra med det här? När vi jobbade med Nobeldagen frågade vi vad de tänker om röntgen och om något har röntgat sig någon gång. Det slutade med att vi tog fram en overheadapparat som fick fungera som röntgenmaskin, så använde vi lärplattor för att visa brutna ben med projektorn.

Det verkar som att du lägger stor vikt vid barnens inflytande?

– Det har jag brunnit ganska mycket för. När jag skrev min examensuppsats inriktade jag mig på det, just vad barn och vuxna tänker om inflytande. Det kom fram att barnen själva kanske inte tycker att de har inflytande, att det är de vuxna som bestämmer. När jag ser barnens svar tänker jag att de skulle kunna få påverka mer, så att de ser att de har inflytande på verksamheten, vilka parker vi går till och vilka lekar vi leker.

Din förra förskola blev HBTQ-certifierad av RFSL*. Var det givande?

– Ja, det tycker jag absolut. När man går med ett arbetslag blir det diskussioner sinsemellan, vad vi behöver prata mer om och vad vi behöver jobba för. Det finns ju massor av normer som både vi och barnen utsätts för så vad kan man göra för att vara normbrytare? Vi behöver ju inte vara på ett visst sätt. Alla ska få vara individer och då behöver vi skapa förutsättningar för att alla ska känna sig som det.

Har du några exempel på hur det påverkade verksamheten?

– Vi fick upp ögonen för hur vi pratar med barnen och tänker på vad det finns för litteratur. I stället för att säga ”kom nu, alla grabbar” kan vi säga avdelningens namn, då delar man inte in barnen i fack utifrån kön. Vi tittade på böcker, finns det litteratur som möter alla med många familjekonstellationer och så. När vi läser kan vi byta ut han eller hon mot ett namn i stället.

Hur kommer det sig att du bytte arbetsplats?

– Jag kände att det var dags för nya utmaningar. Jag jobbade på en lägenhetsförskola innan, så det var helt annorlunda att komma till Gläntan med ett fristående hus och en stor gård och som är en Grön Flagg-certifierad förskola.

*Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Namn: Yasemin Sunnefjord

Ålder: 38 år

Bor: Högdalen i södra Stockholm

Familj: Sambo och två barn

Utbildning: Förskollärarexamen 2014 vid Högskolan Dalarna.

Arbetsplats: Förskolan Gläntan i Enskede gård.

Lön: 33 000 kronor i månaden

Fritid: Tycker om att gå i skogen med mina barn, träna, läsa och röra på sig.

Rösta

Hur tänker ni kring giftfritt i verksamheten?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin