Ingår i temat
Hållbart lärande
Läs senare

Ingrid Pramling Samuelsson: Här och nu i framtiden

18 Mar 2012

När jag blev vald till världspresident för OMEP 2008 och samtidigt blev knuten till UNESCO bestämde jag mig för att det var dags att vrida något på OMEPs inriktning som när det grundades 1948 (just efter andra världskriget) handlade om att bidra till att personer som arbetade med små barn inom olika sektorer skulle verka för fredsfostran. Mer än 60 år senare har vi lika många krig i världen, men problemet är så mycket större i dag och samtidigt så mycket mer konkret och vardagsnära med problematiken kring en hållbar värld. En värld som vi i dag vet inte är hållbar, varken med avseende på miljön, socialt liv eller ekonomi. Och här finns det mycket vi kan göra lokalt med små barn, eftersom det handlar både om små och stora frågor.

Som lärare måste man dock både ha kunskap och en vilja att förändra världen. Vi lever i en värld som är ojämlik och där vi tär på jordens resurser. Det talas ofta om att hållbar utveckling är ett så abstrakt och svårt begrepp. Det är ett komplext fenomen som detta begrepp står för, men egentligen är det inte svårt alls. Miljöfrågor, sociala/kulturella frågor och ekonomiska frågor måste integreras. Och detta gör det i varje människas livsstil och vardagsliv. Det är detta vi måste fokusera i förskolan, och inte blunda för någon av aspekterna.

Barn ser och hör mycket mer än man tror. Låt mig beskriva två situationer. Den ena utspelade sig på en förskola i New York. Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum sponsrade en fotoutställning av svenska fotografer med motiv från Arktis och Antarktis på isbjörnar, isberg och pingviner. Fotografen och vi forskare följde med ut i en förskola och en skola. Barnens lärare lade upp alla fotona på golvet och bad barnen berätta vad de tänkte på när de såg bilderna. Efter en liten stund började 5-åringar att tala om ”global warming” trots att ingen hade nämnt ett ord om detta. På lärarens fråga om varför det blir så, svarar barnen att det beror på att kineserna gör så mycket skräpleksaker. Nu släppte vi diskussionen med barnen där, men det hade ju varit ett gyllene tillfälle att utmana barnen och fundera vidare på sin egen vardag och sin egen konsumtion, som i vår tid sällan bara handlar om att tillfredsställa våra behov, utan som mer handlar om att överkonsumera.

Den andra situationen är hämtad från en förskola i Australien där en lärare varje jul brukade be barnen berättade vad de önskade sig, och hon hade hört hundratals berättelser om hus fulla av godis, och så vidare. Men detta år bestämde hon sig för att barnen skulle fundera över vad de önskade sig för världen. Och barnen önskade att det inte skulle bli bränder för då dör koalorna, att man inte skulle smutsa ner för då dör vi människor och att alla fattiga skulle få pengar så de inte behöver svälta. Barn hade med andra ord sett och hört och skapat sig tankar om olika problem. Det handlar naturligtvis inte om att tynga barnens axlar med alla problem, men väl att våga möta dem, tala och fundera kring detta, och framför allt låta barns tankar komma till uttryck och utmanas på ett hoppfullt sätt.

Vi har i detta nummer sett exempel på hur man arbetar i några förskolor med hållbar utveckling. Och vi kan då konstatera att praktiken ser ut som forskningen visar, att det vanligaste är att man arbetar med frågor som har med miljö att göra, att det finns en del forskning om sociala/kulturella frågor, men att det är nästan tomt kring ekonomiska frågor.Kanske är just lärande för hållbar utveckling i förskolan en fråga om att barnen ska lära sig tänka på andra och miljön både ”här och nu” och på dem som kommer att vara barn när de själva är vuxna och vad ett bra liv kan vara för alla. Och då tror jag man kan konstatera att utan ett mer jämlikt samhälle och en mer jämlik värld så får vi ingen hållbarhet. Jag tror ett utmärkt sätt är just det som en av förskolorna visar, att ha kontakt med barn i andra världsdelar, men inte bara att göra något, utan att våga prata, fundera och reflektera över orättvisor, miljöförstörelse, pengar etcetera.

Avslutningsvis vill jag bara säga, att det som är så roligt med lärande för hållbar utveckling är att det inte finns en massa färdiga exempel som ska kopieras, utan nu ställer det krav på förskolan och förskollärarna att utveckla nya teman och nya idéer för att möta denna utmaning.

Alla artiklar i temat Hållbart lärande (6)

Rösta

Vad är det bästa som hänt på jobbet under 2017?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin