Läs senare

Lika – men ändå så olika

Montessori och waldorf är två alternativa pedagogiker som fått starkt fäste i förskolan och som vi tittat närmare på. Vi hittade överraskande många likheter men också stora olikheter. På de följande sidorna kan du läsa om hur de ser på barns utveckling, verksamheten och lärandet.

25 Maj 2012

Waldorf

Foto: Ulla-Carin EkblomWaldorfpedagogiken har vuxit fram ur filosofen, pedagogen och naturvetaren Rudolf Steiners tankar om lärande och den antroposofiska människosynen, som han är upphovsman till.

Namnet är hämtat från cigarettfabriken Waldorf Astoria i Tyskland där den första waldorfskolan grundades 1919, för de anställdas barn. Pedagogiken utgår från en utvecklingspsykologisk syn på att barns mognad sker i olika faser. Den första perioden, före skolådern, kretsar kring efterhärmning, lek och rörelse. Harmoni, estetik och rytm är viktiga grundstenar.

Den äldsta svenska waldorfskolan, Kristofferskolan i Bromma, grundades 1949 och har verksamhet från förskola till gymnasium. Tidigare hade waldorfpedagogiken en egen läroplan men från och med att den nu gällande skollagen trädde i kraft 2010 ska waldorfförskolor och waldorfskolor följa samma läroplan som alla andra.

Källa: NE.se, Antroposofi.info och Kristofferskolan.


Montessori

Montessoripedagogikens grundare är den italienska läkaren och antropologen Maria Montessori. Hon observerade barns lärande och blev övertygad om att de självmant strävar efter att utveckla sig i samspel med omgivningen. Från början prövade hon sina metoder på barn med utvecklingsstörningar och märkte att de gjorde stora framsteg. Hon utvecklade sedan pedagogiken bland barn utan funktionsnedsättningar på en förskola i Roms fattiga kvarter.

Maria Montessori reste mycket och bodde i exil i Spanien, Nederländerna och Indien. Hon såg sin pedagogik som fredsfostrande och ägnade sitt liv åt att utveckla och sprida den.Foto: Tomas HarryssonI Sverige startade den första montessoriförskolan redan 1914. Pedagogiken spreds med nya skolor under 20–30-talet. Montessori räknas till den fria självreglerande pedagogiken. Barnen arbetar fritt, åldersblandat och ska själva lära sig genom ett utforskande arbetssätt bland speciella material. Pedagogen observerar och handleder. Enligt montessori fungerar inlärning bäst om den anpassas efter utvecklingsstadier hos barn, så kallade sensitiva perioder.

Källa: NE.se, Barnomsorgsguiden.se

Rösta

Hur tänker ni kring giftfritt i verksamheten?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin