Läs senare

Maxtaket måste återinföras

26 Aug 2015

Till mångas glädje, som arbetar i de stora barngrupperna i förskolan, har nu Skolverket tillsammans med forskare fått i uppdrag av utbildningsminister Gustav Fridolin att se över regleringen av gruppernas storlekar.

Vi anser att det var ett stort fatalt misslyckande att ta bort taket för antalet barn i barngrupperna och hoppas nu på, med hjälp av forskarna och vår kunskap, att Skolverket inser sitt misstag och återinför ett tak för att kunna säkerhetsställa att alla barn får möjlighet till utveckling och inlärning på våra förskolor. Detta tak ska då vara bindande men att barngrupperna ska, som i dag, regleras efter vilka behov barnen har just i den enskilda gruppen.

Taket måste återinföras på grund av att det annars inte kommer att ske någon förändring av gruppstorlekarna då antalet barn genererar i pengar, det vill säga att det finns chefer som använder sig av att ta in fler barn i grupperna för att kompensera en dålig ekonomi.

Det är i sammanhanget också mycket viktigt att personaltätheten inte får minskas genom förslaget att minska barnantalet och att barnantalet inte ska regleras efter vilken kategori av personal som finns till för gruppen. Vi förordar därför att det i varje arbetslag ska arbeta minst två förskollärare för att kunna säkerställa varje barns möjlighet till inlärning och utveckling i omsorg.

Rösta

Vad har du gett för nyhetslöfte?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin