Läs senare

Så skolar du in vikarien

vuxenvardagEtt kort telefonsamtal och någon timme senare är vikarien på plats. Nya kollegor möts och arbetar omedelbart sida vid sida. Det är ett samarbete som är både svårt och givande.

13 Sep 2013

Illustration: Janette Bornmarker
Från en stund till en annan har hela arbetslaget förändrats. Den frånvarande personalen har ersatts och dagens arbetssituation räddats. Men samtidigt har nya utmaningar uppstått. Utan att ibland ens känna varandra ska vikarier och anställda skapa ett fungerande samarbete.
– För att kunna göra ett bra arbete ihop krävs att vi vet var vi har den andra parten. Därför behöver vi så snabbt som möjligt få en bild av varandras behov och kompetenser.

Det säger Håkan Sandberg. Han är forskare, föreläsare och har ägnat nästan ett helt yrkesliv åt att studera mekanismerna bakom hur vi jobbar tillsammans på bland annat förskolor.

– När det fungerar leder det till samarbetsvinster där vi får ut mer av arbetet än vi skulle gjort var och en för sig, säger han.

Bra teamarbete utmärks av att vi lyssnar på varandra och söker gemensamma lösningar. Det kräver högt i tak, en positiv anda och öppen kommunikation.

I det dagliga arbetet är kommunikationen en ständig och dynamisk process och består av allt från planeringsmöten till ett snabbt ögonkast. Det handlar om både långsiktigt byggande och snabba puckar och är inget man skapar över en dag. Det gör det även till en fråga om resurser och styrning.

– För att kunna forma goda samarbeten måste det i botten finnas ett ledarskap som tar hänsyn till och skapar utrymme för det.

Men det finns saker vi kan göra, både som vikarie och anställd, för att snabbt få det att fungera. Framför allt behöver vi prata om det som Håkan Sandberg kallar värdebas, vilket inte ska förväxlas med värdegrund som har med mänskliga rättigheter att göra.

– Värdebas är den gemensamma bas av värderingar som vi vill att vårt arbete och vår förskola ska stå för. Vi behöver fråga oss vilken typ av verksamhet vi är, vill vara och vad vi tror på.

Även definitionen av arbetsroller, uppgifter och rutiner är en del av värdebasen. I alla relationer är det viktigt att det råder jämlikhet. Men som vikarie och anställd har vi helt skilda arbetsförutsättningar och det kan lätt uppstå en obalans. Därför är det extra viktigt att alla vet vem som ska göra vad och när. På så sätt minimeras riskerna för missuppfattningar och konflikter och i stället byggs en trygghet upp till grund för samarbete.

När man har en välformulerad värdebas är nästa steg att utveckla en strategi för hur man på bästa sätt ska förmedla den till vikarien. Håkan Sandberg rekommenderar att man sammanfattar den i en kortfattad check-lista. Den bör även innehålla rent praktisk information som annars riskerar att ta tid från betydelsefullare frågor.

Det är också viktigt att ta reda på vem personen som jag jobbar med är. Det behöver inte ta lång tid att få en snabb bild av vem den andra är och en känsla för var man har varandra. Det handlar om att utveckla rutiner och att ha förberedda frågor.

– Ta reda på hur vikariens kompetens ser ut, vad han eller hon är bra på och även behöver extra stöd och hjälp med. Det är information som är betydelsefull.

Det är inte bara de anställda som har ett ansvar för att skapa ett bra samarbete. Som vikarie är det viktigt att vara nyfiken och snabbt kunna hitta signifikanta personer, alltså de som bäst och fortast kan hjälpa oss in i arbetet.

– Sedan behöver vi vara raka och fråga varför man gör saker på ett visst sätt. Då får vi reda på mycket.

Håkan Sandberg menar att det framför allt är tre faktorer som styr hur vi samarbetar med varandra; vår organisation, våra relationer och våra personligheter. Individen sätter alltid sin prägel på arbetet. Vem vi är och våra tidigare erfarenheter tar vi med oss i mötet med andra.

När det gäller relationer mellan kollegor är det bra när de är nära, men inte för nära.

– Det måste alltid finnas en viss distans så att vi vågar vara ärliga. Gränsen går vid om vi känner att vi kan ta upp obekväma frågor eller inte.

Även organisationen påverkar förutsättningarna för hur vi samarbetar. På varje arbetsplats finns en oftast omedveten kultur som går i arv och sitter i väggarna.

– Den formas av en dominerande aktör som kanske inte ens finns kvar på arbetsplatsen, men hans eller hennes avtryck lever ändå vidare. När vi börjar på ett nytt jobb brukar vi ganska fort ta till oss och bli en del av den kulturen. Det är så vi fungerar.

Hur vi jobbar tillsammans påverkar dessutom hur vi mår. Håkan Sandberg menar att det är en av de mest avgörande faktorerna för hälsa.

– Om kommunikation fungerar och är konstruktiv mår vi jättebra och är fallet tvärtom kan vi må hur dåligt som helst och det kan leda till utbrändhet. Teamarbete är kopplat till väldigt starka känslor.

Att behöva ringa in en vikarie är inte alltid roligt och det krävs jobb för att få till ett bra samarbete. Med sedan, när det fungerar, är det källa till trygghet, glädje och hälsa. För alla. Dessutom menar Håkan Sandberg att det är en möjlighet att utvecklas.

– Att det kommer någon utifrån med fräscha ögon och ser det som sitter i väggarna är en guldchans att upptäcka sådant vi annars är blinda för. Både bra och dåligt. Det kan lära oss mycket om oss själva.

Så blir du en bra vikarie:

  • Var nyfiken, rak och lyssna.
  • Ta reda på vem i personalen som är bäst att lära dig det du behöver veta.
  • Ställ frågor om bemanning, resurser, barn med speciella behov, specifika situationer som kan uppkomma, lokaler och utrustning.

Så tar du bäst emot en vikarie:

  • Utvärdera verksamheten och formulera en värdebas. Sätt ord på vilken typ av förskola ni vill vara, vad som är viktigt för er och hur ni vill jobba.
  • Skriv en kort checklista till vikarien. Ta med en sammanfattning av värdebasen med förskolans inriktningar, mål och visioner.
  • Beskriv även en arbetsdag utifrån dess rutiner och allas arbetsroller, vem som förväntas göra vad och när.
  • Sist men inte minst är det bra att informera om praktiska detaljer om lokaler med mera så det inte tar tid från annat som är viktigare.
  • Förbered några frågor till vikarien om vad han eller hon är bra på eller kan behöva stöd och hjälp med.

Källa: Håkan Sandberg, forskare

Rösta

Vad har du gett för nyhetslöfte?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin