Läs senare

Stor granskning av förskolorna

Kvalitet och måluppfyllelse är i fokus för den treåriga granskningen av förskolorna som Skolinspektionen utför på uppdrag av regeringen.
– Granskningen består av olika delprojekt då vi ska titta på kvaliteteten ur olika aspekter, säger IngBeth Larsson, utredare på Skolinspektionen.

11 Jun 2015

Granskningen inleddes med flygande inspektioner med oanmälda besök på drygt 100 förskolor i olika kommuner under en veckas tid.

– Till skillnad från vår regelbundna tillsyn då vi granskar huvudmannens ansvar tittar vi nu på hela verksamheten, säger IngBeth Larsson.
 

Andra planerade delprojekt gäller gruppstorleken i förhållande till kösituationen, om platsbristen leder till att man tar in fler barn i grupperna, resursfördelningen till förskolan och det pedagogiska uppdraget.
 

Senast det gjordes en större granskning av förskolan var 2011–2012 då Skolinspektionen gjorde observationer ute i verksamheten och intervjuade ett stort antal personal och chefer.

– Den svenska förskolan anses generellt hålla hög kvalitet men det betyder inte att det inte kan bli bättre. Att vi får uppdraget nu tror jag beror på att man uppmärksammat att förskolan är en viktig del av skolväsendet, säger IngBeth Larsson.
 

För att få en bättre bild av hur läget ser ut i förskolorna ska Skolinspektionen också även genomföra särskilda förskolenkäter varje halvår, enligt samma princip som de befintliga skolenkäterna. Till en början riktas de enbart till vårdnadshavarna men kommer att utökas till att omfatta även personal och chefer.
 

När Skolinspektionen gör sin regelbundna tillsyn, om huruvida huvudmannen lever upp till författningarna eller inte, handlar de vanligaste bristerna bland annat om kvalitetsarbete, styrning och ledning mot de nationella målen för förskolan och att man inte tillräckligt väl följer upp vad det är som man behöver utveckla.

Rösta

Vad har du gett för nyhetslöfte?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin