Läs senare

10 röster om att inkludera

07 dec 2016

specialpedagogikSpecialpedagogik – i, om, för och med praktiken beskriver det specialpedagog­iska arbetet ur ett förebyggande eller åtgärdande perspektiv. Författarna hänvisar ofta till aktuell forskning inom det specialpedagogiska området, samt till vad olika styrdokument säger om barn i behov av särskilt stöd. Den beskriver också hur verkligheten ser ut inom olika områden och olika svårigheter som kan uppstå. Varje kapitel utgår från olika infallsvinklar, och det gör boken intressant även om man inte befinner sig i just ”den världen”. Det gjorde att jag flera gånger fick en aha-upplevelse.

Boken vänder sig till studenter som läser specialpedagogiska kurser eller specialpedagogiska programmet och till förskollärare och lärare i olika skolformer. De 10 kapitlen är skrivna av olika författare, med erfarenheter inom olika specialpedagogiska områden, och handlar bland annat om samarbetslärande, förskolan som inkluderande arena, föräldrars anmälningar till skolinspektionen, mobbning och funktionsnedsättning.

Mycket kanske känns självklart för vissa, men samtidigt har vi alla olika sätt att tänka. Intressant är bland annat att läsa om hur åtgärdsprogram kan skrivas på olika sätt beroende på synsätt och fokus – är det på individnivå eller på organisationsnivå? Teorier, forskning och verklighet varvas. Syftet är att visa hur viktigt det specialpedagogiska förhållningssättet eller synsättet är, och vilken skillnad det kan göra i många situationer och verksamheter. Författarna Lindqvist och Holmström Wirf menar att arbetet som specialpedagog och speciallärare innebär att sammanföra olika bilder, att kunna sätta sig in i någon annans perspektiv och därefter finna vägar att våga utmana, lyssna, bekräfta och ifrågasätta. Detta såklart för att alla våra barn och ungdomar ska få känna delaktighet och ha samma förutsättningar efter sina behov.

Specialpedagogik – i, om, för och med praktiken

Anna–Lena Eriksson Gustavsson, Karin Forslund Frykedal och Marcus Samuelsson

[Liber]

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin