Läs senare

”3-åringar är samhällets våldsammaste grupp”

PROFILENPsykologen och experten Bo Hejlskov Elvén är aktuell med en bok om problemskapande beteende i förskolan.

av Sebastian G Danielsson
23 okt 2017
23 okt 2017
Bo Hejlskov Elvén. Foto: Aline Lessner

Varför ville du skriva en bok om beteendeproblem i förskolan?
– För några år sen visade en studie att den mest våldsamma gruppen i samhället är 3-åringar. De är inblandande i våld tio gånger om dagen i genomsnitt, så det är en ständigt pågående hantering i förskolan. Men det som ofta används är amatörmetoder. Det är inte svårt att vara bra på att hantera konflikter, men det kräver att man tänker lite annorlunda.

Du förespråkar lågaffektivt bemötande. Hur går det till?
– Det handlar om att inte skapa konflikt med barnen själv, det finns ingen anledning till att höja rösten och dominera sig genom situationen. Man bör skapa utrymme så att barnet kan lugna sig själv i stället, sen snackar vi med barnet när det är lugnt. Kärnan är att alla människor vill kontrollera sig själva. Vi vill också träna barnen i att hantera känslor och det får de inte göra om vi går in och kontrollerar.

Ska man inte markera mot barn som beter sig illa?
– Det finns ingen forskning som visar att det har någon positiv effekt. Däremot är forskningen tydlig med att sådana markeringar får barn att uppleva fiendskap och fientlighet mot personal och föräldrar.

Bo Hejlskov Elvén

Namn: Bo Hejlskov Elvén

Yrke: Legitimerad psykolog som arbetar med rådgivning kring hantering av problemskapande beteende.

Aktuell: Boken Beteendeproblem i förskolan – Om lågaffektivt bemötande, skriven med psykologen David Edfelt.

Hur skulle du bemöta barn som biter?
– De flesta biter och släpper sen. Då avleder vi barnet som biter och tröstar det andra. Sen utvärderar vi detta. Nästan alla barn som biter gör det fram till att de lär sig prata, då gäller det att ta reda på vad för kommunikationskrav som ligger bakom. Oftast handlar det om bristande struktur och tillsyn. Jag får ibland höra att ”vi är bara tre personer på tjugo barn”, men det handlar om struktur. Ha barnet i en aktivitet de tycker är kul, då bits de inte.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin