Ingår i temat
Omsorg
Läs senare

3 röster om omsorg

OmsorgVi frågade tre förskollärare om vad begreppet omsorg betyder för dem.

av Maria Nöjd
30 apr 2018
30 apr 2018
Foto: Erik Ignerus

Gustav Jonsson

Förskollärare, Åbyskolans förskola, Kalmar. Arbetar med barn i åldern 1–3 år

Omsorg är det basala som gör att barnet känner sig tryggt och tillfreds, en förutsättning för att kunna ta till sig lärande och olika kunskaper. Omsorg kan ske på olika sätt men för mig som förskollärare handlar det mycket om att kunna se och ta tillvara på dessa stunder som lärtillfällen. Vid blöjbyten, när jag tröstar ett barn som är ledset och vid påklädning, till exempel. Att klä på sig är svårt om man sätter på sig vantarna först. I stället för att bara hjälpa dem eller göra det själv pratar jag med barnen om varför det blir svårt då och hur de kan göra i  stället. Vid de samtalen får jag samtidigt chansen att bygga bra relationer.

Det är en förutsättning för ett bra lärande att jag som förskollärare även byter blöjor.

Omsorg tar tid men jag är säker på att man tjänar på det på sikt. Det känns som att det har blivit känsligare att prata om omsorg sedan yrkesrollerna delats upp. Personligen tycker jag att det är en förutsättning för ett bra lärande att jag som förskollärare även byter blöjor, hjälper till med kläder och annat. Det finns de som tycker att förskollärare inte ska ägna sig åt de sakerna.

 

Foto: Erik Ignerus

Camilla Mellgren

Förskollärare, förskolan Fåraherden, Örebro. Arbetar med barn i åldern 1–3 år.

Jag tänker på omsorg som grunden, rutiner och trygghet, att alla barn ska mötas utifrån sina behov och när vi pratar om omsorg i arbetslaget är det oftast på en individuell nivå. I arbetet med de yngsta barnen blir omsorgsdelen väldigt självklar. Men får man inte rätt förutsättningar är det något som säkert kan brista. Det handlar om allt från att få blöjan bytt, en kram och sömn till behovet av att få utmaningar.

Omsorg och undervisning hänger ihop som en helhet, men tyvärr tror jag att omsorgen hamnar på undantag när barnen blir större. Det är synd för den borde finnas med som en del även i skolans värld.

 

Foto: Erik Ignerus

Christine Jokijärvi

Förskollärare i förskoleklass, Tomtebogårds skola, Umeå.

Det är mycket omsorg i förskoleklassen, särskilt på hösten när allt är nytt och barnen ska kunna stå själva i ett nytt sammanhang. Det finns en risk att man glömmer att de faktiskt är små barn fortfarande. I det skedet handlar omsorgen till stor del om att lära dem bli självständiga, klara toaletten, klä på sig och allt det där praktiska. Och att hjälpa dem att landa i att kunna vara sig själva i en ny grupp. Vi behöver lyssna in vad de tycker är jobbigt och svårt, vad de har för förväntningar och förmedla att allt det där ska vi hjälpa er med.

Barnens behov är mycket individuella så det kräver en del i en grupp på 25 barn, att kunna vara nära.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin