Läs senare

4-åringen kan lära av 2-åringen

KrönikaVissa föräldrar verkar tro att deras barn ska få för lite stimulans om de går i grupper med yngre barn, skriver Mira Banjac.

av Mira Banjac
06 aug 2018
06 aug 2018
Mira Banjac är förskollärare och pedagogisk ledare i Norra Djurgårdsstadens förskolor 1, Stockholm

Äldre kan bara lära sig av de ännu äldre. Inte yngre. Det som händer när man måste umgås med yngre personer är att de liksom drar ner de äldre så att det blir en otillfredsställande låg nivå. Man får ingen utmaning, ingen social utveckling och lär sig ingenting nytt. Det gäller så klart inte oss vuxna, det är helt okej att en 44-åring har utbyte av en 42-åring. Det gäller bara barnen, att en 4-åring inte har något utbyte av en 2-åring. Enligt vissa i alla fall.

Jag har aldrig hört någon personal i förskolan säga det. Men föräldrar har sagt det genom åren och det bara fortsätter. Tyckandet om att yngre barn inte har något att ge äldre barn kommer rutinmässigt tillbaka. Oftast strax före sommaren då information om de nya grupperna/avdelningarna går ut.

Reaktionen när någons 3-åring ska gå i en grupp där några 2-åringar ska börja tycks väcka känslor. Önskemål om att få sitt barn förflyttat till en annan avdelning där äldre barn går är inte ovanliga.

Argumenten är alltid desamma: Brist på stimulans från de yngre barnen och rädsla för att verksamheten inte anpassas utan bara ”börjar om igen”. När personalen svarar att verksamheten alltid anpassas efter barnens intressen, nyfikenhet och lärande så möts det med skepsis.

Mina första tio år som förskollärare jobbade jag på en avdelning där barnen var 1–6 år. Jag har många fina minnen av hur yngre och äldre barn hade ett enormt utbyte av varandra. Jag är inte en aktiv förespråkare för åldersblandade grupper men jag är inte emot dem. Det finns för- och nackdelar med allt.

Jag har funderat på anledningen till föräldrarnas inställning och förställer mig att de kanske jämför förskolan med skolan. Han man gått i årskurs 1 så ska man till årskurs 2. Går man kvar på en avdelning och det börjar yngre barn så är det som att man får gå om en årskurs och börja om med samma kursplan igen. Det kan vara det eller något annat, jag har aldrig riktigt förstått det. Däremot har jag många gånger förklarat vad förskola är. Ibland förstår föräldrarna och ibland inte.

Vi måste säkerställa att det inte förs samtal kring yngre barn som är nedvärderande och åldersdiskriminerande. Ibland hamnar man i ett samtal som far iväg åt det hållet. Då gäller det att ta de yngre barnen i försvar. För de äldre har mycket att lära av de yngre. Det visste jag när jag var ung och det vet jag nu när jag är äldre.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin