Ingår i temat
Drama
Läs senare

4 tips på drama

DramaHänsyn, koordination, språk och självkänsla. Det är några av förmågorna som ni kan träna med dessa dramaövningar.

09 okt 2017
Illustration: Shutterstock

Pomperipossa

Antingen kan ledaren ha en vandringsstav eller musik som passar till leken. Alla barnen är sedan ute och plockar låtsas­svamp, -bär eller -pinnar i ”skogen”. När ledaren Pomperipossa dunkar tre gånger i golvet, alternativt sänker musiken, ska alla barnen krypa ihop, blunda och förvandlas till små stenar på golvet. Ledaren, Pomperipossa, lägger då en filt över något av barnen och dunkar återigen med staven. Då får alla andra barn titta upp och tillsammans klura ut vem som är under filten.

För att göra det lite svårare kan gruppen försöka minnas vad barnet hade på sig – vilken färg på byxorna och så vidare. Barnen kan så småningom pröva på att turas om att vara Pomperipossa.

Likaså kan leken gå över i lek där Pomperipossa tar med sig alla barn hem till sitt hus och där de måste städa, laga mat och ta hand om henne på olika sätt.

Det finns även en ramsa till denna lek:

Pomperipossa Pomperipossa
Jag går över sten och mossa
när jag kliver på en gren
förvandlas barnen till en sten.
Pomperipossa Pomperipossa
Vem gömmer sig under min mossa?

Att berätta med kroppen

Illustration: Shutterstock

Barnen och ledaren ställer sig i en ring. Ledaren börjar berätta om att de nu alla tillsammans föreställer sig ett rum i ett slott och att rummet är en spegelsal. Nästa steg är att visa hur en spegel fungerar, om gruppen inte tidigare har gjort enkla spegelövningar. Ledaren lyfter en arm och alla ”speglar” eller härmar rörelsen. Sedan går ledarrollen över till barnen, som får turas om att att vara ledare.

Gumman Knut

Alla barn står hand i hand i ring och blir ombedda att trassla till hela ringen till en stor knut (då behövs ytterligare en vuxen i ringen så att barnen inte ramlar eller gör sig illa). När knuten är färdig ropar alla barnen tillsammans: ”Gumman Knut, Gumman Knut, kom och hjälp oss ut”. Då kliver den andra ledaren fram (som hittills har stått bortvänd) och ojar sig över hur de kunnat trassla till sig så väldigt. Det blir hens uppgift att mjukt och försiktigt försöka lösa upp hela knuten.

Trollstaven

Illustration: Shutterstock

Ledaren har en trollstav och förtrollar barnen till olika saker som de känner till, som såpbubblor eller kattungar, eller får dem att göra saker som att cykla, fäktas, dansa eller något annat. När barnen efter några gånger har fått grepp om hur leken fungerar, så kan de få turas om att ha trollstaven och uttala de magiska orden: ”Jag förtrollar er till ….”. Leken kan också övergå till fri lek – lek utan färdig handling – där ledaren spelar en roll och alla barnen blir ledarens trollungar som kanske behöver äta, sova med mera.

Källa: Ylva Andersson, dramapedagog, specialpedagog och tidigare förskolechef, Lotta Holmgren Lind, dramapedagog, forskare och lärarutbildare.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin