Läs senare

5 tips för ett bra samtal

GuidenSe utvecklingssamtalet som en möjlighet att påverka din situation. Så här får du ut så mycket som möjligt av stunden med chefen.

07 dec 2016
5 tips för ett bra samtal

1. Ringa in problemen

Läs igenom verksamhetsplanen och de punkter som ska diskuteras. Fundera på vad som fungerat bra och dåligt det gångna året. Beskriv så konkret som du bara kan, vad du ser som problem och varför det har blivit så. Var tydlig med vad du själv vill eller upplever. Kritisera inte något eller någon utan att presentera förslag på hur saker skulle kunna göras annorlunda i verksamheten. Var också nog-granna när ni ska välja var mötet ska ske. Ett enskilt rum som inte är en del av barnens förskolemiljö signalerar att samtalet är betydelsefullt.

2. Se lösningar

Glöm inte bort att nämna det som fungerar bra, ge tydlig positiv feedback. Var också öppen för den feedback du får från chefen, försök komma med egna lösningar på eventuella problem som nämns. Målet ska vara ett samtal som leder till utveckling för både dig och arbetsplatsen.

3. Vad behöver du?

Vilken sorts ledarskap vill du ha? Fundera på det. Då kan du också berätta om det stöd och den ledning och uppmuntran du kanske efterlyser. Chefens främsta uppgift under utvecklingssamtalet är lyssna och vara lyhörd. Fungerande utvecklingssamtal leder till en allmänt ökad ansvarskänsla och ökad delaktighet.

4. Håll er till saken

Slösa inte bort alltför mycket tid på att sticka iväg på sido­spår och sånt som egentligen inte handlar om dig och hur din arbetssituation ser ut. Hoppa också över det som varken du eller din chef kan förändra. Det är bortkastad tid. Strunta även i att prata om lönen. Det får ni vänta med till lönesamtalet. Men du kan u­tnyttja tillfället till att prata om vilken typ av utvecklingsinsatser som belönas.

5. Gör upp en plan

Du kan påverka och du kan använda utvecklingssamtalet till just det, att förbättra din vardag på jobbet. När samtalet är över har ni förhoppningsvis gjort en individuell handlingsplan för din utveckling under året som kommer. Din chef har ansvaret för att det hen har lovat att göra, också blir gjort. Chefen ska också se till att det ni kommit överens om, följs upp.

Källa: Förskolan och Kollega

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin