Läs senare

Adopterade betraktas som exotiska

03 dec 2010

Trots att barn som fått ett nytt hem i Sverige genom internationell adoption både får svenskt medborgarskap och en juridisk tillhörighet till en svensk familj, fortsätter barnet att ses som exotiskt och ”annorlunda” i samhällets ögon. Det visar en ny avhandling av sociologen Malinda Andersson vid Uppsala universitet. Enligt hennes studier tillskrivs adopterade barn ofta problem och det läggs en stor vikt vid deras ursprung. Synen på deras tillhörighet är framför allt knuten till födelseplatsen och den biologiska familjen, vilket hon anser försvårar för barnen att uppfattas som ”svenska”.

-Genom att beskriva adopterade barn som annorlunda upprätthåller man den vita svenskhetsnormen, säger Malinda Andersson.

Läs mer om adoption på vår webb: Tema: adopterade barn

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin