Läs senare

Alla behövs

25 maj 2014

Läser ”En pedagog på riktigt” och förfäras. Jag är förskollärare och har arbetat i nära 30 år i förskolan. Under åren har jag mött många pedagoger med skiftande utbildning. Pedagogbegreppet sitter inte enbart i den utbildning man har. Har stött på många outbildade och barnskötare med naturlig fallenhet för jobbet, personer som kan vara långt mycket mer lämpade att arbeta i barngrupp än vissa ”utbildade” med digra CV:n.

Arbetslaget leder tillsammans den pedagogiska utvecklingen på avdelningen. Den attityd som ”En pedagog på riktigt” visar upp får mig att fundera på hur personen ifråga fungerar i samarbetet med kollegor. Vi är alla pedagoger som arbetar i förskolan!

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin