Läs senare

”Alla ska inte göra samma sak”

ProfilenEn bra organisation får alla att må bättre, säger Martina Lundström, som med sin bok vill ge nya vinklingar på återkommande problem.

13 maj 2019
Foto: Robert Blombäck

Varför behövs din nya bok?

– Genom mitt arbete har jag fått en helikopterblick på förskolan. Jag ser att vissa dilemman återkommer i både storstad och landsbygd.

Vilka dilemman handlar det om?

– Vi har höga sjuktal och svårt med rekrytering. Trots att alla jobbar väldigt hårt leder det inte riktigt till önskad utveckling. Det finns ett bevarande av kultur i stället för verksamhetsutveckling, som jag ser det.

Förskollärare måste se sig själva som verksamhetsutvecklare.

Hur ska din bok bidra till att det blir bättre?

– Jag för in lite nya vinklingar och byggstenar från organisationsteori utanför förskolans värld.

Vilka handlar det om?

Profilen

Namn: Martina Lundström.

Ålder: 47 år.

Yrke: Förskollärare, pedagogista och författare.

Aktuell: Med boken Den synliga förskolan, pedagogisk rådgivare i Åre kommun, handleder flera förskolor och organisationer via Skype.

– Bland annat om ledarskapet, att få till så konkreta gemensamma mål som möjligt för verksamheten. Sedan handlar det också om att ha olika specialiseringar, att inte alla ska göra samma sak. Man ska gärna skilja ut förskollärare och ge dem ett särskilt ansvar. Det är viktigt att även samordna och synkronisera alla möten och träffar i verksamheten, så att årshjulet fungerar väl ihop med det målinriktade arbetet.

Det låter som en bok för förskolechefer. Vad har den för budskap till förskollärare?

– Förskollärare måste se sig själva som verksamhetsutvecklare också. Man styr och leder verksamheten, vilket är en utmaning för många, men väldigt viktigt. När vi får in övrig personal i förskolan, som saknar utbildning, måste man orka lägga ribban för andra och intressera sig för organisationsutveckling.

Vad är det som driver dig i ditt arbete med förskolan?

– Jag har sett med egna ögon vilka fruktansvärda skillnader det finns i hur barnen i Sverige har det på förskolan. Min drivkraft är att alla ska få rätt till en rimlig nivå. Pedagogernas hälsa och arbetsmiljö är också viktigt för mig. Där man organiserar verksamheten på ett bra sätt mår alla bättre.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin