Läs senare

”Är det okej med våldsamma lekar?”

DilemmatFörskolläraren Malin grubblar över om det finns gränser för barns val av lekar och får råd av ”lekexperten” Ylva Andersson.

15 feb 2017

Dilemma: Jag är förskollärare sedan många år och har alltid haft svårt att hantera när barnen leker krigslekar och andra våldsammare lekar. Ska de få göra det?

Är det okej att ha snöbollskrig till exempel, som i alla fall de äldsta barnen vill ha? Eller att de leker att några är goda och andra onda? Förmodligen är krigslekar ett sätt att bearbeta saker, men trots att jag jobbat länge tycker jag att detta är en svår fråga.

/Malin

Svar: Hej Malin! Vi säger ofta att lek är kommunikation. Då måste vi fundera över vad det är barnen berättar om när de leker krigslekar. Berättar de om det de ser och hör i medier? Berättar de om sin rädsla? Bearbetar de något de varit med om?

I leken görs världen begriplig – där finns både det goda och det onda. Det är ett tema som finns och återkommer i många av barnens lekar.

Att hindra eller förbjuda krigs- och bråklekar är dock ingen lösning. I stället måste vi förstå att vi vuxna behövs för att göra tydligt för barnen att nu är det på lek. Genom att finnas med i lekens närhet lär vi känna barnen och kommer dem nära. Vi kan då upptäcka att en del barn i förskolan inte är lika bra på att leka och låtsas. För dessa barn blir det helt plötsligt på riktigt och då är det lätt att göra illa en kompis. Just därför är vi vuxna oersättliga, genom att visa på lekens signaler och förmedla lekens livsviktiga regler: turtagning, samförstånd och ömsesidighet.

Fråga oss!

Har du ett problem på jobbet som du brottas med eller en fråga du vill ha svar på? Här kan du få råd av olika experter. Du kan vara anonym. Mejla oss på forskolan@lararforbundet.se

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin