Ingår i temat
Genus
Läs senare

Arbetslaget som bryter mönster

GenusPå Solberga förskolor i Lanna jobbar lika många män som kvinnor. De tycker att arbetet med att motverka könsmönster blir enklare om man i stället för att bara berätta kan visa barnen vad det betyder i praktiken.

av Erik Ignerus
25 feb 2019
25 feb 2019
Det är viktigt att barnen får se att även män kan jobba med omsorg och ge tröst, tycker förskollärare Mathias Nyberg.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

– Vi har inte direkt några bråk här, säger barnskötaren Therese Andersson och skämtar med fördomen om att arbetslag med enbart kvinnor skulle ha lättare för att ryka ihop med varandra.

– Nej, precis. Vi män är väl lite mer konflikträdda av oss, kontrar förskolläraren Mathias Nyberg ironiskt. Vi knyter näven i fickan och åker hem i stället.

Fruktstunden går samtidigt mot sitt slut inne på Solberga förskola i Lanna, strax utanför Örebro. Några av barnen har redan brutit upp och hittat nya aktiviteter medan andra sitter kvar i ringen och tuggar på sin apelsinklyfta eller bananbit.

På parmiddagar får jag i stort sett alltid frågan varför jag blev förskollärare.

Trots att andelen män i förskolan bara ligger på några få procent i snitt har de här lyckats med att få till en jämn könsfördelning på sina två avdelningar. Det är ingen speciell satsning som ligger bakom den fördelningen, det har helt enkelt bara blivit så.

Mathias Nyberg och Therese Andersson har jobbat i samma arbetslag inne på småbarnsavdelningen Luppen i lite mer än ett år nu, barnskötaren Josefine Werner anslöt i höstas. Tidigare arbetade de ihop på en annan förskola och trivdes så bra att de flyttade över tillsammans när den privata förskolekoncernen Solberga skulle starta en ny förskola i Lanna.

Män i förskolan höjer skolresultaten

Barn som gått i förskolor med många män presterar bättre i språk och matematik i skolan. Det är Norges statistiska centralbyrå som undersökt barn i förskolor i Oslo och hittat ett samband mellan andelen män i förskolans personal och barnens kognitiva utveckling. Orsaken är oklar men forskarna spekulerar i om det beror på att män och kvinnor har skilda förhållningssätt till barnen, eller om det är så att förskolorna dit män söker sig skiljer sig från andra förskolor.

Innan de träffade varandra hade Therese Andersson jobbat i förskolan i nästan femton år och knappt sett en enda man. Det var bara så det var. Ingenting som hon lade speciellt mycket tankekraft på. Samtidigt hade Mathias Nyberg pluggat på universitetet med tre män och 70 kvinnor. När han var färdig med utbildningen började han på en arbetsplats där han var ensam med 16 kvinnor, om man räknar bort kocken då. Visst kändes det speciellt till en början, men för det mesta tänkte han knappt på det, även om han ibland kunde känna sig lite matt när det skojades om ”tuppen i hönsgården”.

Att han hamnade i förskolan var egentligen en slump. Först fanns det inte ens med på kartan. Men sedan började han som vikarie och upptäckte hur kul det var att jobba med barn och valde senare att utbilda sig till förskollärare.

– På parmiddagar får jag i stort sett alltid frågan varför jag blev förskollärare. Jag märker att många, även om de inte är negativa eller menar något illa, tycker att det är lite märkligt. En kvinna får nog inte den frågan i samma utsträckning, säger Mathias Nyberg.

Varför männen i förskolan är så få, eller vad som skulle behövas för att locka dem dit har han inget svar på.

– Jag tycker ju att det är helt otroligt att man kan ha så här kul på jobbet! Dessutom är det väldigt tryggt, och lätt att få jobb. Det har alltid pratats om att det har med lönerna att göra. Men de har ju blivit mycket bättre nu och det verkar inte ha gett något större genomslag direkt. Jag tror att det är så enkelt som att många män inte ens överväger ett kvinnodominerat yrke.

Att det skulle vara på något speciellt sätt, till exempel konfliktfritt, i deras arbetslag på grund av att de är både män och kvinnor tror ingen av dem på. Där spelar nog inte kön någon större roll.

– Vi har alltid haft väldigt lätt för att jobba tillsammans alla tre, jag tror att det handlar mer om att vi är de vi är och funkar bra ihop, säger barnskötaren Josefine Werner.

Mathias Nyberg och Therese Andersson har jobbat ihop i flera år och trivs tillsammans.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

– Absolut, samtidigt har det nog varit viktigt att vi är så olika, säger Mathias Nyberg.

Mixen är viktig för att få till ett bra arbetslag, anser han. Men bakgrunden och erfarenheterna, som förvisso kan skilja sig mellan män och kvinnor, är långt mycket viktigare än könet.

– Man vinner mycket på att det är blandat. Både när det gäller kön, ålder och bakgrund. Här är vi män och kvinnor i olika åldrar och med varierande erfarenhet, säger Mathias Nyberg.

I arbetet med jämställdhet och genus gentemot barnen tror han däremot att den jämna könsfördelningen underlättar. Plötsligt kommer Lukas Eghammar springande mot honom. Han är ledsen och sträcker upp armarna och visar tydligt vad han vill, upp i famnen. Mathias Nyberg sätter sig ned och håller honom mot sitt bröst. Att barnen får se att även män kan jobba med omsorg och ge tröst, tror han är väldigt viktigt. Om de enbart hade varit kvinnor som jobbade på förskolan hade uppförsbacken i arbetet med jämställdhet och genus varit brantare.

– Många barn har förutfattade meningar och jag tror att det är lättare för oss än för många andra att utmana dem på ett bra sätt, säger han.

I arbetslaget kan de hela tiden själva vara konkreta exempel på att män och kvinnor kan göra samma saker och visa att man inte behöver vara på något speciellt sätt på grund av sitt kön.

– Det blir mycket lättare för barnen att ta till sig någonting om vi kan visa det i stället för att bara prata om det, det gäller ju inte bara jämställdhet och genus utan allt. På det sättet tror jag att vi här har en väldigt stor fördel i det arbetet.

Uppstår det till exempel en diskussion bland barnen huruvida killar kan ha långt hår eller inte går den enkelt att avfärda.

– Då är det ju väldigt tacksamt att bara kunna säga att ”men Rickard som jobbar här har ju långt hår”, så är diskussionen slut, säger Mathias Nyberg.

Av den anledningen tror han att det finns en hel del att vinna på att locka fler män till förskolan. Det skulle även skapa en ännu större variation i arbetslagen, och vara ett välkommet tillskott i förskolor som skriker efter arbetskraft. Men det är viktigt att inte jaga jämna siffror på pappret till vilket pris som helst, tycker han.

– Jag tycker inte alls att det känns bra med kvotering som det pratas om ibland. Det skulle vara hemskt om jag sökte ett nytt jobb och den största anledningen till att jag fick det var att jag var man. Det måste vara personen som är viktigast, inte könet.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin