Läs senare

Arbetsmiljökampen går vidare

av Gertrud Svensén
14 jan 2019
14 jan 2019
Gertrud Svensén, chefredaktör.

Maj 2011, i ett pressmeddelande från Arbetsmiljöverket: ”Förslitnings­skador, stress, hög arbetsbelastning och höga ljudnivåer är vanligt förekommande arbetsmiljöproblem inom förskolan. Det leder till ohälsa för både vuxna och barn.”

Oktober 2015: Arbetsmiljöverket gör en inspektion på 510 förskolor. Över hälften hade brister i sina rutiner för att kartlägga risker och ha handlingsplaner för att minska stressen.

April, 2017, i en rapport från Lärarförbundet: ”Fyra av tio förskollärare hinner inte med stora delar av sitt uppdrag under ordinarie arbetstid.”

Den sorgliga listan kan göras hur lång som helst. Arbetsmiljön på landets förskolor är ett välkänt och enormt problem. Ofta präglas den av stora barngrupper, hög ljudnivå och för få kollegor att dela arbetsbördan med. Pressad ekonomi, kamp om resurserna, tunga lyft och långt till chefen är andra riskfaktorer.

Följden blir att engagerade och kunniga förskollärare slits ut och tvingas lämna yrket. Så var det för Eva-Lena Fahlander Hansson, som vi träffar på i detta nummer. I många år gick hon till jobbet på förskolan med lätta steg och ett leende på läpparna. Men sedan slogs två avdelningar ihop och arbetsglädjen försvann: ”Det blev för trångt, för många barn och mycket osämja om vem skulle göra vad.” Efter flera år av sjukskrivningar och försök att återgå till arbetet har Eva-Lena Fahlander Hansson gett upp. Förskolan, som den ser ut i dag, är inte en arbetsplats för henne.

Stressrelaterade sjukdomar har spridit sig som en epidemi i Sverige. Mellan år 2010 och 2015 ökade stressdiagnoserna i landet med 119 procent! I förskolan står andelen sjukskrivningar på grund av psykiatriska diagnoser – där stress ingår – i dag för nära en tredjedel av det totala antalet sjukskrivningar.

För att vända den kantrande skutan krävs många och ihållande insatser. Förskoleupproret, som drog i gång i oktober 2013, har gjort arbetsmiljön till en nationell angelägenhet genom bland annat manifestationer och namninsamlingar.

I år gör vi på Förskolan vad vi kan för att lyfta frågan. I varje nummer av tidningen granskar vi olika aspekter av arbetsmiljön och letar möjliga vägar framåt. Först ut är sjukskrivningarna. I kommande nummer kan du läsa om bemanningen, barngruppernas storlek, det växande uppdraget och mycket annat. Målet är ett yrkesliv som håller i längden. Följ oss gärna i sociala medier och på förskolan.se under hashtaggen #hållbarförskollärare.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin