Läs senare

Att få syn på barnsynen

12 okt 2016

Jag har precis kommit hem från Bokmässan i Göteborg och där var temat yttrandefrihet. Glädjande nog handlade ett av seminarierna specifikt om barns yttrandefrihet. Ett ämne som i hög grad hör ihop med det här numrets tema, nämligen barnsyn.
Barnläkaren och barnkämpen Lars H Gustafsson, som också är intervjuad i det här numret, satt i panelen på seminariet och han sa så här om hur det är i samhället: ”Barn får yttra sig numera, men frågan är om de vuxna lyssnar, bryr sig.”

I förskolan ska barn ha inflytande på riktigt, det står i läroplanen. Och det är väl självklart att alla som arbetar i förskolan alltid vill utgå från barnets perspektiv. Men i en fullspäckad vardag kanske annat tar över? Kanske sätter organisationen käppar i hjulet för att arbeta i enlighet med den önskade barnsynen?

Miljön i förskolan, stämningen kring matbordet, regler för hur material får användas, planering av aktiviteter, möjligheter för barnen att ”leka färdigt”, den egna uppfattningen om vad barn kan och ska lära sig… Alla de sakerna och många fler går att koppla till begreppet barnsyn. Eller människosyn som en del hellre vill tala om.

Det är en komplex och intressant fråga och i det här numrets tema fördjupar vi oss i den. Vi berättar om hur synen på barn har sett ut historiskt och vi möter förskollärare som har reflekterat över sin barnsyn och som förändrat sitt sätt att jobba i och med den processen.

Vi bjuder också på ny forskning om musik, som bland annat visar att så kallade självinstruerande program inte fungerar fullt ut – det behövs fortfarande en aktiv förskollärare som är med och stöttar.

Under vinjetten Supporten tipsar vi om hur du kan skapa nya, goda vanor och i Dilemmat kan du läsa om vad som gäller kring att ge barn medicin i förskolan.

Våra aktuelltsidor inleds i det här numret med den första artikeln av flera där vi tittar närmare på digitaliseringen i förskolan. Det har kommit riktlinjer från Skolverket och nya formuleringar i läro­planen är på gång. Kritiker menar att staten inte ska detaljstyra hur digitala hjälpmedel ska användas i förskolan.

Vad tycker du? Hör gärna av dig till forskolan@lararforbundet.se med synpunkter och funderingar.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin