Läs senare

Att möta utåtagerande barn

12 okt 2014

Barn som oroar pedagoger i förskolan eller skolan är bland annat de som är utåtagerande. Varför gör han eller hon så? Hur ska han eller hon kunna ändra sig? Fast handlar det i första hand om att barn ska ändra sig? Har alla barn ens lärt sig hur man beter sig i olika situationer?

Första meningen i förordet beskriver bokens kärna: ”Det här är inte en bok om metoder, utan om bemötande”. Såklart handlar boken om barn som har olika svårigheter, till exempel samspelssvårigheter eller är utåtagerande, men utifrån perspektivet varför det blir som det blir. Budskapet är att våga titta på sin egen roll som pedagog och reflektera över den. Att titta på verksamheten man befinner sig i och vara lyhörd för att vi erbjuder alla barn rätten att lyckas. Hedström menar att de barn som får möjlighet att lyckas kommer att utvecklas, och det är vårt ansvar som pedagoger att bygga vidare på det. Jag blir inspirerad när jag läser böcker som den här – där vi pedagoger får våra perspektiv utmanade.

Boken är lättläst och man får ta del av verkliga historier från olika pedagogiska verksamheter. Man känner lätt igen sig och kan reflektera över det som skrivs. Berättelserna visar att det gäller att vara påhittig, modig och lyhörd. Att våga ifrågasätta det man håller på med. Måste alla barn vara med på samling? Måste man ha samling? Måste alla barn gå ut? Måste alla barn smaka på maten? Vad är rättvisa? Är rättvisa att alla barn ska göra samma sak?

I boken har Hedström intervjuat pedagoger och forskare som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Speciellt kring barn som är i behov av särskilt stöd och där det har varit svårt för pedagogen att nå fram, men sedan har lyckats. Bokens innehåll med sina 20 kapitel ger känslan som man får från en workshop; man får hela tiden inspiration till varierande sätt att nå fram till olika barn. En bra sak är att man inte behöver läsa kapitel för kapitel, utan kan välja ordning själv. Kapitlen handlar bland annat om olika sätt att kommunicera med barn med hjälp av till exempel seriesamtal, tecken som alternativ kommunikation, bilder och andra kommunikationssätt.

Boken tar också upp hur viktig anknytning är för alla barn. Där diskuteras om en ansvarspedagog ska skola in varje barn eller om man ska använda gruppinskolning. Vi vet alla att barn ska ha trygga relationer till vuxna, som kan trösta och bekräfta känslor. Detta är såklart viktigt för alla barn, vilket boken poängterar, men framför allt för barn i behov av särskilt stöd. För att barn ska kunna utvecklas måste de vara trygga och känna tillit.

Även Komet i förskolan, Marte Meo, ICDP (International Child Development Programme) vägledande samspel, CPS (Collaborative Problem Solving) samtal–samspel tas upp i boken. Alla är intressanta metoder och man får ta del av erfarenheter från verksamheter som använder sig av detta. Dessutom framhålls handledningens möjligheter för pedagoger i förskolan. Ett tillfälle att sitta tillsammans med någon utifrån och reflektera över sin verksamhet.

Jag rekommenderar starkt den här boken till alla som jobbar inom förskola och skola. Läs och bli inspirerad, den ger insikter kring en rad olika ämnen och blir ett slags start eller guide så att du själv ska kunna söka vidare och fördjupa din kunskap.

Barn som oroar – bemötande och metoder i förskola och förskoleklass
Hasse Hedström
Lärarförlaget

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin