Ingår i temat
Närmiljö
Läs senare

Äventyr runt knuten

NärmiljöBygrindens förskola besöker regelbundet ett torg. Här fördjupas barnens intresse – de undersöker hur fontänen fungerar, tar reda på varför grönsakshandlaren flyttat från Irak eller gör sagor om statyn.

11 sep 2017
Äventyr runt knuten
Foto: Emelie Asplund

Förskolläraren Linda Mjölner står på knä på trottoarens stenplattor och skär upp lerbitar till barnen. Regnet öser ner, men barnen och förskollärarna har tagit skydd under taket vid affärerna utmed Bagges torg i Lerum.

− Jag gör leran mjukare, säger sexåriga Moa som har tagit några steg ut på det regniga torget och låter vattnet droppa på lerklumpen.

Barnen har fått i uppgift att avbilda något som de ser på torget med hjälp av lera. Moa formar ben och svans till en häst som föreställer statyn på torget och Hedda lägger ut fontänens vattenstrålar i lera framför sig på trottoaren.

Plötsligt upphör skyfallet och barnen söker sig ut på torget. Många samlas vid fontänen tillsammans med förskolläraren Karin Rosin.

− Det ligger pengar där! Kolla, där är fler pengar! utbrister Stina.

Foto: Emelie Asplund

− Varför kastar människor pengar i fontänen? frågar förskolläraren Karin Rosin.

Flera barn tror att det är för att man kan önska sig något.

− Jag var här med mamma och kastade i en peng. Jag önskade mig att jag skulle se en regnbåge varje dag, berättar Stina.

Under drygt två år har avdelningen Cassiopeja på Bygrindens förskola regelbundet besökt torget.

− Det händer så mycket bara vi kommer utanför grindarna på förskolan. Redan på promenaden till torget väcks nya tankar och frågor hos barnen. Det kan handla om varför en ruta krossats vid stationen eller vad blommorna i vägkanten heter, säger Marie Folin som tidigare var förskollärare på avdelningen men som numera är pedagogista i kommunen och ibland följer med och dokumenterar besöken vid torget.

I februari 2015 gick områdets förskolor med i Bric-projektet, ett EU-finansierat samarbete där svenska, engelska och italienska barn skulle lära känna offentliga platser genom att välja en plats att utforska. Syftet var att göra barnen synliga som samhällsmedborgare och ge dem ökad tillgång till det offentliga rummet. Avdelningen Cassiopeja valde Bagges torg som sin plats.

− Barnen hade tidigare visat intresse för torget när vi gjort utflykter, berättar Karin Rosin.

Både hon och hennes kollegor kände först tvekan inför att återvända till torget gång på gång. De var rädda för att intresset snabbt skulle avta. Men det blev tvärtom.

Upptäck omgivningarna:

Välj ut en plats som barnen är intresserade av, till exempel en park, ett torg, en gångtunnel eller ett stationshus. Återkom till platsen.

Förbered barnen innan ni går dit. Vad vill de se och göra? Hjälp till att välja ut något som ni ska fokusera på.

Ställ frågor och låt barnen fördjupa intresset på plats. Om barnen intresserar sig för något annat än det ni bestämt, var beredda att ompröva.

Reflektera efteråt på förskolan, använd till exempel foton, filmklipp eller teckningar som stöd. Samla ihop barnens tankar och frågor. Arbeta vidare med om­råden som barnen är nyfikna på.

Läs mer om BRIC-projektet: bricproject.org

− När barnen fick en relation till platsen och kände sig trygga fördjupades intresset. De har till exempel varit nyfikna på hur fontänen fungerar. Vi har lärt känna kommunens vaktmästare och varit med när han fyller och tömmer fontänen på vatten. Barnen har tagit reda på var av-och-på-knappen sitter, säger Karin Rosin.

En av de viktigaste personerna på torget har varit grönsakshandlaren Ali Jasim från Irak. Hos honom har barnen fått känna och titta på frukter och grönsaker. De har till exempel tagit reda på var frukterna kommer ifrån, om de är ekologiskt odlade och om närodlade jordgubbar smakar på annat sätt än importerade. De har också lärt sig om hans hemland.

− Barnen ställer många frågor till honom, som vilken favoritmusik han har, hur Iraks flagga ser ut och varför han har flyttat till Lerum. Vi har en homogen barngrupp, där de flesta barnen bor med svenskfödda föräldrar i samma villaområde. Vi behöver därför hitta sätt att visa mångfalden i samhället, säger Linda Mjölner.

Mötet med Ali Jasim har också väckt barnens funderingar om kriget i Syrien och flyktingar. För att ta reda på mer om hur flyktingar har det, åkte Linda Mjölner till ett flyktingboende i Lerum tillsammans med några av barnen. De fikade och barnen kunde ställa frågor till killarna som bodde där.

− Efter besöket på torget har vi alltid en samling på förskolan och reflekterar tillsammans med barnen. Vi försöker följa barnens egna trådar och arbeta vidare med dem, förklarar Linda Mjölner.

Inne på avdelningen hänger teckningar av statyer och fontäner, irakiska flaggor och en skattkarta över torget. Där finns också en karta över närområdet.

− Barnen hittade en kommunkarta i kommunhuset och ville ta reda på var deras hus låg. Under våren har vi letat rätt på var varje barn bor och promenerat dit.

Förskollärarna Linda Mjölner och Karin Rosin fångar upp barnens funderingar på torget. Ibland arbetar de vidare med frågeställningarna på förskolan. Foto: Emelie Asplund

Vid något tillfälle har föräldrarna hämtat barnen vid torget på eftermid­dagen i stället för på förskolan.

− Vi hoppas att föräldrarna också ska få en relation till platsen och vill gå dit med sina barn. Flera föräldrar har tidigare tyckt att torget bara varit tråkigt, säger Karin Rosin.

Under en period intervjuade barnen människor på torget om hur de ville att det skulle användas. Barnen har också kommit med egna förslag, till exempel att bygga en scen eller göra en labyrint med häckar som ingång. Förskolan har varit i kontakt med kommunens politiker och presenterat idéerna och visat barnens skisser.

− Barnen har rätt att påverka och synas i samhället. Det vill vi att de ska få med sig från förskolan, säger Linda Mjölner.

Nila har klättrat upp på häststatyn. Hon har hittat på en egen saga om den.

− Hästen heter Bastrum och har flyttat hit från England, berättar Nila.

Förskollärarna hoppas få tillstånd av kommunen att sätta upp en qr-kod med sagan vid statyn. Det skulle bli barnens avtryck på platsen.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin