Läs senare

Barn bygger broar

15 dec 2015


Barnen, 1–4 år, på Stenhällens förskola har arbetat med projektet: broar i Uppsala. För att få en uppfattning om hur olika broar kan vara konstruerade började vi med ett besök till centrala Uppsala för att undersöka åtta broar som går över Fyrisån. Avsikten var att barnen skulle få uppleva olika sorters broar, när det gäller såväl material, funktion och utformning.

Vilka använder bron? Vissa används av cyklister och fotgängare andra av bussar och bilar och en bro används av tåg. Vi upptäckte tillsammans att de var tillverk­ade av olika material såsom trä, sten, asfalt och järn. Hur bred är en bilbro i jämförelse med en gångbro? Mycket matematik, språk och teknik har vi tillsammans lärt oss genom att konstruera de olika broarna. Vi har funderat över vilken bro som var äldst och vi sökte fakta på internet. Barnen gjorde därefter ett diagram över broarnas ålder. Resultatet av arbetet är barnen mycket stolta över och vi ser ett förändrat kunnande hos både barnen och pedagogerna.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin