Läs senare

Barn får tycka till om förskolan

AktuelltTusentals fem­åringar får svara på frågor om förskolan i en undersökning från Barnombudsmannen.

av Erik Ignerus
14 jan 2019
14 jan 2019
Surfplattor används för att barnen själva ska kunna svara på enkäten.
Foto: Shutterstock

Vad tycker barnen om övergången mellan hem och förskola? Den frågan tar Barnombudsmannen sig an i en enkätundersökning som gått ut till 3 000 femåringar på 300 förskolor från hela landet.

Barnen använder surfplattor för att själva kunna svara på den digitala enkäten. De får frågorna upplästa i förskolan och kan sedan klicka på bilder som representerar olika svarsalternativ. Utöver det kommer också en fördjupad undersökning att genomföras på ett antal förskolor, där barnen får komma med mer utförliga svar.

Elisabeth Dahlin, nytillträdd Barnombudsman sedan i höstas, påpekar att en viktig anledning till att göra undersökningen är att yngre barn sällan får göra sin röst hörd i frågor som berör dem.

Vi vill fråga barnen om deras vardag och hur de själva ser på den.

– Det är oftast föräldrarna som kommer till tals. Den statistik som finns i dag när det gäller de yngsta barnen handlar mest om föräldrarnas ekonomi och barnens hälsa. Vi vill fråga barnen om deras vardag och hur de själva ser på den, enligt barnkonventionen har ju alla barn rätt att komma till tals, säger hon.

Frågorna handlar den här gången om övergången mellan hemmet och förskolan, bland annat om hur barnen upplever att hämtningar och lämningar fungerar. Till exempel ställs frågor om vad de vuxna på förskolan gör när de tar emot barnen.

– Vi ville ta någonting som berör alla barn och alla förskolor. Vi har också hört tidigare att det här är något som barnen har mycket funderingar kring, och tror därför att de kan bidra med tankar om det. Hur kan man lämnas bra och hur kan man hämtas bra?

En förhoppning från Barnombudsmannen är att de längre fram ska kunna göra fler undersökningar av det här slaget, men då kanske med andra teman.

– Vi är inte där än, men vi tror att det finns ett antal områden man kan titta på. Det här är en pilotstudie, vi vill se att det fungerar med surfplattorna och att barnen känner sig bekväma. När vi har utvärderat det kommer vi börja titta på andra områden.

Än så länge är det för tidigt att säga något om svaren. Men Elisabeth Dahlin hoppas på att resultaten från undersökningen ska kunna hjälpa förskolor att utveckla verksamheten och göra barnens vardag så bra som möjligt.

– Vi hoppas på att det kan leda till en dialog mellan barn och personal, att det här kan vara något man kan prata om på samlingen till exempel. Vi vet förstås att det redan görs mycket bra på många förskolor men tror att det som kommer fram kan vara till hjälp, ofta kommer ju barn med väldigt kloka idéer.

Att det är just femåringarna som tillfrågas den här gången har flera förklaringar.

– Det är barn som har varit på förskolan ganska länge och har en större erfarenhet av förskolan. Det handlar också om att barnen ska kunna använda sig av en surfplatta för att svara på frågorna i enkäten och ge lite mer utförliga svar i intervjuerna.

De första resultaten från undersökningen kommer att presenteras under 2019.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin