Läs senare

Barn har rätt till musik

Bort med sittande sångsamlingar, låt musik skvala
i förskolan och framför allt
– rör på er! Barn har rätt till musik i förskolan och barn behöver musik för sin utveckling. Rytmikläraren och lärarutbildaren Ulla Wiklund slår an tonen i Förskolans temanummer om musik.

Är musik ett måste i förskolan? Ja, ja och åter ja. Summa summarum av ett samtal med Ulla Wiklund är ett enda rungande
Ja till musik. Allt annat vore omöjligt, lyckas hon förmedla. Ulla Wiklund är i botten rytmiklärare och verksam inom musik och pedagogik sedan 1970-talet. I dag jobbar hon som utvecklingskonsulent på Rikskonserter.
Ett försök att spalta upp varför det är viktigt med musik i förskolan blir så här, med Ulla Wiklunds ord:
–Musik är ett språk som barn har naturligt och som vi inte har rätt att skära bort. Musik utvecklar lyssnande, tal, känslor och stämningar. Genom musik lär sig barnet att hon är en skapande människa: vad jag skapar och säger är viktigt.
Musik i förskolan är inte främst musicerande med instrument eller organiserad sång. Musik är framför allt vad barnen gör.
–Barn låter! De låter när de leker, kör bil och bygger med klossar. Det finns en spontan sång bland barn och den ska vi vuxna uppmuntra. Vi kan nynna med och fånga upp vad de sjunger. Det handlar om att ha ett naturligt förhållningssätt till att barn låter, säger Ulla Wiklund.

I förskolan kan det gott finnas lite ”skval” i bakgrunden när barn målar eller jobbar med något. Det handlar då inte om att sätta på radion, påpekar Ulla Wiklund, utan att som vuxen välja musik medvetet. Svag, vacker, vald musik skapar lugn. Menar du visor och klassisk musik? frågar jag aningen konservativt. Nej, huvudsaken är att det är musik som du har valt och tycker om, svarar Ulla Wiklund. Då får det visst vara pop eller rock.
–Sätt samman ett band med det som är din musik, berätta för barnen varför du tycker om en viss låt och berätta vad du brukar göra när du hör låten.
Utöver barns naturliga ljud och skvalet, eller bakgrundsmusiken, finns den pedagogiska musikverksamheten i förskolan. Den bör innehålla mycket rörelse och grovmotorik, framhåller Ulla Wiklund. Barnen kan börja med att gå på golvet, gå i ring, gå utan att krocka, gå snabbt, gå fort, gå musikens puls och så vidare.
–Det är viktigt att pedagogerna tänker på att alltid röra sig. Samlingar är tyvärr ofta för stillasittande, och innebär en massa väntan för barnen.

Genom att studera barnen och se vilka rörelser de kan och redan har erövrat, får förskolläraren en bra grund till musikverksamheten. Vad kan en ettåring? Jo, krypa, åla, stå, böja och sträcka knäna, gå, kanske hoppa, klappa händerna, sitta, krypa baklänges och så vidare. Genom att använda dessa rörelser förstärker pedagogen vad barnet redan kan och gör i vardagen. Till dessa rörelser lägger du sedan på en cd-skiva, låter barnen använda skallra, äggmaracas, kaffeskedar eller trummor samt stampa, klappa och sjunga.
–Där har du ett upplägg för ett halvt år! utbrister Ulla Wiklund över sitt eget tips.
Som pedagog ska du inte stressas av att barnen ibland står stilla och tar in vad som händer. Kanske rör sig inte alla i dag, i morgon eller ens nästa vecka. Ta det lugnt, det kommer.
–Hemligheten är att inte ha rörelse- och musikstund en gång i veckan, utan en gång om dagen och då göra samma sak, så att barnen känner igen sig. Kör tre olika moment – kanske händer, fötter och sång – och kör dem två veckor i sträck, säger Ulla Wiklund.

Många tror att små barn ska ha små sånger med korta och få verser. Sådana sånger är bra för personalen, inte för barnen, kontrar Ulla Wiklund. Små barn ska ha stora sånger med långa berättande sjok. De klarar av det – betydligt bättre än de vuxna, som däremot måste lägga ner mycket energi på att lära sig sånger med många, långa verser.
–All forskning visar att man ska ha komplexa uppgifter för små barn. Då får de jobba med bilder som de skapat i huvudet. Det som är professionellt av en förskollärare i dag är att kunna långa låtar och kunna berätta, säger Ulla Wiklund samtidigt som hon framhåller att kortare rim och ramsor också är viktiga.

I de allra flesta förskolor finns något barn med ett annat språk än svenska som modersmål. Det ger ytterligare en möjlighet att berika musiken, framhåller Ulla Wiklund. Barnen tycker det är roligt att lära sig en sång eller ramsa på spanska eller turkiska och det stärker barnens språkutveckling. Varje nytt ljud eller ord är en övning i språk.
Just språkinlärning och matematik är två områden som lyfts fram i dag inom svensk förskola. Musik och rytmik har i allra högsta grad mycket att tillföra i dessa läroprocesser. Rytmik är puls, och därmed matte. Ett, två, tre – hur förhåller sig två till ett, och tre till två? För många barn blir matematiken tydlig genom rytmik.
–All forskning i dag visar att ett barn måste ha så många uttryckssätt som möjligt i svang samtidigt för att kunna lära sig läsa och skriva. Det handlar inte bara om musik, utan också bild och rörelse.
I Sverige råder i dag ABC-panik, anser Ulla Wiklund. Barn ska lära sig läsa och skriva, säger politiker likt ett mantra – samtidigt som det faktiskt är ett synnerligen okontroversiellt mål. Vad som går snett med ABC-paniken, enligt Ulla Wiklund, är när läs- och skrivinlärningen separeras från de estetiska uttrycksformerna. Barn lär i stället med alla sinnen (så kallat multimodalt lärande). Trots det finns det i dag lärarutbildningar i Sverige som helt saknar estetiska perspektiv, säger Ulla Wiklund och hänvisar till en rapport från Högskoleverket.
–Det är otidsenligt och går stick i stäv med forskningen.

En anledning till att musiken är på tillbakagång i skolan (se faktaruta sidan 27) är att akademiseringen av lärarutbildningen har lett till att didaktik och metodik inte kopplas ihop med forskningen, tror Ulla Wiklund. Hon understryker att det är bra att studenterna tar del av forskning, men det får inte ske på metodikens bekostnad.
–Lärarna måste ju vara duktiga i hantverket och veta varför de förhåller sig och gör på ett visst sätt.
Ja, det var faktiskt bättre förr när förskollärare var tvungna att lära sig några ackord på gitarren, tycker Ulla Wiklund. Alla borde kunna tre ackord, lite trumma och våga sjunga. Detta betyder inte att läraren behöver vara varken tonsäker eller så kallat musikalisk. Snarare handlar det om en mognadsprocess att våga, framhåller hon.
Musik är prestationsladdat i vårt samhälle. Det beror delvis på att en del professionella musiker framställer musik på ett elitistiskt vis. En annan anledning är att många människor har tappat närheten till musiken: att den är något som du kan skapa själv. På 1970-talet var det viktigt att göra egna instrument i skolan, minns Ulla Wiklund. I dag kan du visserligen göra egna låtar på Youtube, men kopplingen till pedagogiken saknas. Inte sällan är syftet i stället att bli en stjärna. Den typ av tv-program där människor anklagas för att sjunga fel, är något som Ulla Wiklund inte gillar.
–De innebär en enorm likriktning och hjälper inte oss som håller på med musik och vill få alla att våga.
 

Tips från Ulla Wiklund till de förskollärare som känner sig osäkra i musik:

•    Gör en lista på vilka rörelser barnen har erövrat och jobba med denna rörelsebank.
•    Spela in en cd. Tänk på att grundtempot inte får vara för lågt. Barnens ben är små och deras steg
     korta. Gå, klappa och hoppa till musiken. Pröva olika farter. Gå baklänges. Använd trummor,
     skedar, marackas.
•    Det är bra att ha musik som stöd när ni sjunger, för att barnen ska hitta en ton som passar deras
     ljusa röster.
•    Lär dig minst en lång sång med berättande verser.
•    Ha inte för svag volym vid rytmiken.
•    Sätt på stämningsmusik och berätta varför du valt en viss låt.
•    Fånga upp barnens spontansånger under dagen.
•    Gå en kurs! Be kommunen ordna en.

Alla artiklar i temat Musik för barnens skull (7)

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin