Läs senare

”Barn klarar ofta mer i leken än i vanliga livet”

ProfilenMonica Nilsson är forskaren som slår ett slag för fantasin. Hennes nya bok handlar om lekvärldar.

13 sep 2018
Monica Nilsson

Vad är en lekvärld?
– Det är en fantasivärld som barn och pedagoger skapar tillsammans. De möts i roller och hämtar inspiration från sagor, litteratur och andra kulturella och estetiska former. Lekvärldar öppnar barnens fantasi och bygger på en idé om att de i leken är aktiva och kreativa och skapar sin förståelse av världen. Barn leker hela tiden, medan vi pedagoger är ganska ringrostiga eftersom vi inte behöver fantisera och vara kreativa på samma sätt som de. Barn är till exempel väldigt intresserade av de konflikter som finns i berättelser; mellan ond och god, eller trygg och rädd.

Vad särskiljer leken från lärande?
– Leken är självuppfyllande och har inte ett mål. Börjar man styra den är det inte längre lek. Leken förutsätter regler som man måste anpassa sig till. Barn klarar att inordna sig och utvecklar självreglering i och med att de accepterar lekens regler. Barn som har svårt att stå still klarar det om de till exempel leker att de är vakt på slottet. Barnen klarar ofta av mer i leken än i vanliga livet – därför är leken barnets närmaste utvecklingszon.

Monica Nilsson

Ålder: 62 år
Yrke: Förskollärare och docent i förskoledidaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
Aktuell: Har lett ett forskningsprojekt som problematiserar lekens roll i förskolan. Erfarenheterna finns samlade i boken Lek, lärande och lycka – Lekande och utforskande i förskolan, som vänder sig till förskollärare och studenter.

Vilken nytta hoppas du att förskollärarna ska få av boken?
– Jag hoppas att den ska ge idéer om hur de kan utveckla verksamheten. Boken handlar om hur man kan tänka både om lekvärldar och utforskande och hur de två aktiviteterna kan berika varandra. Det kan vara så enkelt som att pedagogen tar på sig en hatt och låtsas vara en sagofigur. Studier visar att förskollärare visserligen stöttar barnens lek, men sällan själva går in i en roll. Tyvärr lever den gamla synen att vuxna inte ska gå in och störa barnen i leken kvar. Likaså att lek har ett lägre värde än undervisning.

Under projektet tillbringade du mycket tid bland förskolepersonal. Vad såg du?
– Att förskollärare har en genuin kunskap och förställning om vad bra verksamhet och lärande är. I debatten om förskolan talar många om för dem att verksamheten behöver bli bättre och att den kan bli det genom att man inför mer undervisning. Då finns risk att man inte respekterar det här kunnandet, förskollärares erfarenheter och vårt sätt att göra pedagogik. Det tycker jag är problematiskt. Förskollärares arbete ska bli respekterat, men också vänligt utmanat för det finns alltid en utvecklingspotential.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin