Läs senare

Barnen behöver sommarlov

DilemmatSignaturen Åsa undrar över om barnen som är i förskolan hela sommaren borde har rätt till en sammanhängande ledighet.

25 feb 2019
Foto: Istock

Fråga: Barn som är i förskolan hela sommaren utan att få en sammanhängande ledighet utan bara utspridda dagar, det kan kännas svårt tycker jag eftersom jag tycker synd om barnen.

Barnkonventionen säger också att barn har rätt till fritid, vila och rekreation. Hur ska jag ta upp det med barnens vårdnadshavare? Och ska jag egentligen lägga mig i det?

/Åsa

Svar: Förskolan är reglerad i lag och huvudmannen kan ha bestämmelser om hur man ska tolka lagen. Förskolechefen bör meddela hur bestämmelserna ska kommuniceras med vårdnadshavarna, och som förskollärare ska man följa dem. Det kan vara lätt att glömma och i stället gå på sina egna och sina kollegors värderingar om vad man tycker är bäst för barnet. I värsta fall kan det utvecklas en destruktiv kultur på förskolan där stor kraft läggs på barns vistelsetider. I Barnkonventionen står att barn har rätt till vila och fritid samt lek och rekreation, men det finns ingen lag som säger att barn har rätt till ”semester” från förskolan.

Det är inte alls säkert, men det kan finnas psykisk ohälsa, missbruk eller annan oförmåga att ta hand om sitt barn som gör att vårdnadshavare lämnar sitt barn på förskolan varje dag. Misstänker man det behöver man informera förskolechefen och komma överens om hur dialogen med vårdnadshavarna ska ske. Sådana misstank­ar ska anmälas till socialtjänsten.

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin