Läs senare

”Frågan är superhet”

Hållbar utveckling är på väg in i läroplanen. Forskaren Cecilia Caiman tycker att barnen ska få var med och lösa hållbarhetsproblemen.

av Erik Ignerus
20 aug 2018
20 aug 2018

Hur ska man jobba med hållbar utveckling i förskolan? 

Cecilia Caiman Foto: Linus Meyer

– På ett positivt sätt där man skapar relationer till det levande och platser på jorden. Det är också viktigt att zooma ut och ankra projekt i de stora frågorna. Ett utforskande arbete om myror kan leda vidare till frågan om hur vi tillsammans kan bevara artrikedomen och olika ekosystem. Didaktiskt är det viktigt att låta unga få delta och etablera nya vanor för en mer rättvis och hållbar värld. I förskolan handlar det bland annat om att låta barnens röster få ta plats. Då kan de utveckla nya idéer och kreativa lösningar på hållbarhetsproblemen.

Cecilia Caiman

Ålder: 46 år.
Yrke: Forskare och lärarutbildare i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Har särskilt fokus på området lärande för hållbar utveckling.
Aktuell: Med forskning om hur digitala verktyg och miljöer kan användas i naturvetenskap och även om hur man genom att låta barn och elever delta i en hållbar utveckling kan utveckla deras lärande. Undervisar också om hållbarhet och utforskande på förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet.

Varifrån kommer ditt intresse för det här? 

– För mig är det en växelverkan mellan att hållbarhetsområdet i sig är högaktuellt och att det är ett ämnesöverskridande fält med spännande utmaningar. Jag tycker också att det är viktigt att barnen får vara med i de här frågorna, det är trots allt de som ska leva längst på den här planeten. De måste få vara med och skapa mening och få möjlighet att påverka.

Hur ser du på att det nu finns ett förslag om att skriva in det i läroplanen?

– Det är såklart jätteviktigt. Det är styrdokumentet som varje pedagog ska förhålla sig till och har förstås ett starkt signalvärde. Men jag tror att det framför allt är ett reellt svar på att hållbarhetsfrågorna finns överallt. Frågan är alltså superhet och läroplanen behöver svara upp mot detta. För mig är det självklart att hållbar utveckling måste vara med.

Hur bra är förskolor på att jobba med naturvetenskap? 

– Till min stora glädje kan jag säga att deras naturvetenskapliga arbeten ofta är väldigt kreativa och intressanta. Det finns förskolor som verkligen fördjupar projektarbetena på allvar och tar spjärn utifrån en utforskande ingång. Där barnen får komma med innovativa idéer om hur man till exempel kan jobba med insektshotell och värna den biologiska mångfalden. Och där pedagogerna systematiskt följer och utmanar barnens arbete, men också kan tillföra ämneskunskap eller hjälpa till att hålla spåret i utforskandet när det behövs.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin