Ingår i temat
Barnkonventionen
Läs senare

Barnens åsikter blev stoff till läroplanen

BarnkonventionenMånga experter hjälpte till i arbetet med förskolans reviderade läroplan. Vissa var lite yngre än andra.

av Annika Dzedina
26 nov 2018
26 nov 2018
Barnens åsikter blev stoff till läroplanen

Hur gick det till, Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket?

– När vi fick uppdraget ville vi gärna träffa barn för att höra vad de tycker i olika frågor. Vi intervjuade mellan 30 och 40 barn på förskolor i olika delar av landet. Vi träffade dem i grupper på mellan fem och sju barn. Barnen var mellan 3 och 5 år och de fick avbryta intervjun när de ville.

Vilka frågor ställde ni?

– Vi fick hjälp av en forskare från Stockholms universitet med lämpliga frågor. De var ganska öppna och handlade bland annat om ifall barnen tyckte att de lärde sig något i förskolan, om något var svårt eller roligt, vad de lekte i förskolan och vem som lekte med vem. Bland våra direktiv fanns att föra in skrivningar om jämställdhet och digitalisering i förslaget till läroplanen. Frågan om vem som leker med vem handlar väl delvis om jämställdhet.

Använde ni barnens synpunkter när ni sedan skrev förslaget?

– Det är svårt att säga exakt vad vi hade skrivit om vi inte hade träffat barnen. Men det vi slogs av var att alla var väldigt stolta över sin förskola. De sa också att leken var väldigt viktig, liksom fantasin. När vi sedan skrev förslaget skrev vi in att barn har rätt att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga – det tror jag inte hade blivit så tydligt om vi inte hade gjort intervjuerna. Vi tog också med mer om lek över huvud taget än vi hade gjort annars, tror jag.

Kommer ni att intervjua barn vid fler tillfällen?

– Det tror jag absolut. Vi har gjort det någon gång tidigare, men efter­som vi och flera andra myndigheter nu ingår i regeringens satsning för att arbeta bättre med barnkonventionen inför att den ska bli lag – Barnrätt i praktiken – hoppas jag att vi kommer att träffa barn mer regelbundet.

Alla artiklar i temat Barnkonventionen (7)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin