Läs senare

Barnens intressen i fokus

Förskola för kvalitet och meningsskap­ande

Per Dahlbeck och Therese Lindgren (red)

[Studentlitte­ratur]

Per Dahlbeck och Therese Lindgren har i boken Förskola för kvalitet och meningsskapande sammanställt texter skrivna av pedagoger och förskolechef­er i Malmö. Boken visar resultaten av en kurs på Malmö högskola 2014, Perspektiv på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i förskolan.

I inledningen ger redaktörerna en genomgång av vetenskap och beprövad erfarenhet, synen på kvalitet och organisering för kvalitetssäkring. De tar upp att förskolan, enligt läroplanen, har ett dubbelt lärandeuppdrag som handlar om kunskaper och förmågor men också om att ge förutsättningar för överskrid­anden och eget meningsskapande.

I de fyra kapitlen beskriver förskolechefer och pedagoger hur de på olika sätt tar sig an arbetet med att ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Boken ger många fina exempel på hur pedagoger arbetar med barnen och därefter analyserar vad som hänt och hur de anpassar innehållet i den pedagogiska praktiken efter barnens intressen och frågor.

Sandra Croon och Christina Hallberg Olsson skriver om reflektionens betydelse för att få syn på barnens lärprocesser. Ett exempel handlar om hur pedagogerna sitter med barnen vid en whiteboard och barnen tillåts rita på tavlan, vilket leder till resonemang inom olika områden. Det jag funderar på när jag läser detta är hur de svarar på barnens frågor. Vad får egentligen barnen veta, eller leder frågorna endast vidare till nya frågor?

Maria Lundin och Pia Nilsson beskriver arbetet på Bulltofta förskola, där ett av projekten utgår från barns intresse för en grop ute på förskolans gård. Personalen dokumenterar, analyserar och arbetar därefter vidare med barnens intresse och försöker locka in dem i olika funderingar och tankar. Även här blir jag nyfiken på vilka kunskaper som de ser att barnen tagit till sig genom det här sättet att arbeta.

Det är tydligt att den kurs förskolechefer och pedagoger fick delta i på Malmö högskola gav en positiv effekt för de deltagandes verksamheter. Boken visar hur de lyckas fånga barnens intressen och frågor och förändra inne­hållet efter det. Nu börjar jag längta efter en bok som tar upp hur barns intressen och frågor leder till ny kunskap hos barnen. När och var får de svar på alla sina frågor? Den beskrivningen saknar jag i den här boken.

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin