Läs senare

Barnens teman gav stipendium

Elisabeth Wiersma Larsson vinner Ulla-Britta Bruuns stipendium 2017. Hennes sätt att arbeta med barnens egna teman i förskolan gör att barn­en övar på sitt ledarskap.

av Maria Nöjd
04 dec 2017
04 dec 2017
Lärarförbun­dets ord­förande Johanna Jaara Åstrand delade ut Ulla-Britta Bruuns stipendium till förskolläraren Elisabeth Wiersma Larsson på Skolforum-mässan i Älvsjö.
Foto: Lotta Holmström

Barnen själva får välja ett tema, planera och presentera det för övriga barngruppen. Så arbetar Elisabeth Wiersma Larsson, förskollärare på Bikupans förskola i Sollentuna, sedan många år tillbaka.

Nu får hon Ulla-Britta Bruuns stipendium på 30 000 kronor. Tanken är att hon ska skriva en bok och föra ut arbetssättet till andra inom förskola och förskoleklass.

– Jag är så euforiskt glad över att drömmen om att kunna sprida det arbetssätt som jag brinner för går i uppfyllelse, säger hon när hon tar emot diplom och blommor av Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand på mässan Skolforum i Älvsjö.

UR JURYNS MOTIVERING

Elisabeth Wiersma Larssons arbetssätt ger barnen möjlighet att bland annat agera som ledare i sin kamratgrupp, vilket bygger självförtroende och trygghet. Barnet lär de andra barnen något, såväl som att barnen lär av varandra. Arbetssättet skapar också en delaktighet för föräldrarna samt erbjuder förskollärarna viktiga insikter om barns perspektiv.

Poängerna med arbetssätt­et är flera, dels får barnen inflytande på riktigt, eftersom de får välja tema helt fritt utifrån sina egna intressen. Dels får de öva sig på att kliva fram, att vara en ledare inför de andra i barngruppen.

Barnens egna teman drog igång 2006 på förskolan Bikupan, som en vidareutveckling av ett projekt om ”Barnens intressespår”.

– De har skapat över 200 teman under årens lopp med en mångfald som är svår att föreställa sig, säger hon.

Först ut var en pojke som skapade ett ”springa-fort-tema” med allt från start och målflaggor till vätskekontroller och indelning i grupper. Andra exempel på barnens teman är ett simtema i kuddrummet, ett marsvinstema med marsvin av strumpbyxor och ett tema om arabisk dans.

– Det bästa är att det ger ett lustfyllt lärande för alla, både barn och vuxna, där även föräldrarna är delaktiga. Vi uppfyller strävansmålen flera gånger om samtidigt som barnen får träna sig i ledarrollen, säger Elisabeth Wiersma Larsson.

– De allra mest magiska ögonblicken är när de blyga, tysta barnen kliver fram och för första gången upplever att bli lyssnade på av alla andra barnen i gruppen.

ULLA-BRITTA BRUUNS STIPENDIUM

Ulla-Britta Bruuns stipendium delas ut till minne av en av förskolans pionjärer, Ulla-Britta Bruun. Priset går till någon eller några som gjort något extra bra inom förskolans område och vill dela med sig av det till andra inom verksamheten.

Stipendiet administreras av tidningen Förskolan och Lärarförbundet.

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin