Läs senare

Barngrupperna kan bli mindre

Mindre barngrupper och ökad personaltäthet. Det är målen när regeringen nu ger Skolverket uppdraget att ta fram nya riktlinjer för barngrupperna i förskolan.

12 mar 2015

Regeringen har gett Skolverket uppdraget att ta fram nya riktlinjer för barngrupperna i förskolan, som bland annat ska innehålla riktmärken för gruppstorleken och personaltätheten. Vilka siffror det kommer att handla om kan dock ingen uttala sig om för närvarande.

 – Skolverket är bäst lämpade att avgöra det utifrån den forskning som finns. De får också avgöra om det kommer att handla om en siffra eller flera, och om särskild hänsyn ska tas till de yngsta barnen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Precis som de tidigare riktmärkena kommer inte heller de som nu ska tas fram att vara bindande. Hur stora är förhoppningarna att de kommer att efterlevas?

 – Jag är mycket hoppfull av två skäl. Dels finns det ett stort politiskt intresse från kommunernas sida för den här frågan. Dels har vi nu forskning att luta oss mot, som visar på vikten av en bra gruppsammansättning i förskolan för de framtida skolresultaten. Inte minst från OECD och kopplingarna till Pisa, säger Gustav Fridolin.

Ytterligare en förutsättning för att riktmärkena ska få faktiskt effekt är att det skjutits till statliga medel som är öronmärkta för att minska gruppstorlekarna och öka personaltätheten, säger ministern.

Skolverket arbetar kontinuerligt med att ge stöd kring lämpliga gruppsammansättningar och personaltätheten i förskolan. Ulrika Lundqvist, enhetschef för Skolverkets avdelning för förskola och grundskola, hoppas att de nya riktlinjerna ska bidra till att myndigheten kan ge ännu bättre stöd till förskolorna i framtiden.

– Om det ska anges riktmärken för storleken på barngrupperna i förskolan måste det problematiseras så att de blir väl avvägda. Risken finns att man annars får ett golv som i vissa sammanhang kan leda till att grupperna är alldeles för stora med hänsyn till sammansättningen av barn, personaltäthet och personalens kompetens säger Ulrika Lundqvist.

Planen är att Skolverkets nya riktlinjer ska vara klara i januari/februari 2016.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin