Läs senare

Bekräftande läsning om Bornholmsmodellen­

26 feb 2020

Linda Nermyr Johannesson är montessoriförskollärare

Jag läste med glädje om forskningen i ”Språkförmågan byggs i förskolan” i senaste numret. Jag arbetar på Älmhults Montessoriförskola, och redan 2004 började vi jobba efter Bornholmsmodellen hos oss.

Jag och mina kollegor Elisabeth Göransson och Jennie Andersson kände direkt hur väl metoden passade in i vår Montessoripedagogik och vi började jobba med våra äldsta barn i gruppen läsåret innan de börjar i förskoleklass. Vi har även utarbetat en modell för hur vi jobbar med fyra­åringarna läsåret innan, för att de ska vara förberedda på arbetet med Bornholmsmodellen som femåringar.

Det känns fantastisk att få bekräftelse på att det vi jobbat med under 16 år faktiskt inte bara är något vi tyckt har känts bra och sett goda resultat av utan något som nu även visar sig i forskning. (Tilläggas bör även att vi ibland – läs: ofta – fått försvara oss gentemot andra inom förskolan att vårt arbetssätt varit för ”skollikt” och påtvingat.)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin