Läs senare

Bibliotek + Reggio Emilia = SANT

INSÄNDARE I november invigdes vårt nya Reggio Emiliainspirerade bibliotek i Norrviken. Sedan hösten 2009 har vi arbetat med att profilera biblioteket mot förskolebarn och deras vuxna och utgått ifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi, skriver Gunvor Maazon.

06 Maj 2011

INSÄNDARE I november invigdes vårt nya Reggio Emiliainspirerade bibliotek i Norrviken. Sedan hösten 2009 har vi arbetat med att profilera biblioteket mot förskolebarn och deras vuxna och utgått ifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Projektet har stöd från Kulturrådet och genom fokusgruppsintervjuer med förskolebarn, förskolepedagoger och småbarnsföräldrar har vi tagit reda på våra målgruppers behov.
Vi har möblerat om hela biblioteket och gjort bilderboksavdelningen tre gånger så stor. Det finns bland annat en sagoborg att krypa in i, som är ett konstverk i sig. I den kan barnen sitta på kuddar och mysa med en bok och titta på målade sagomotiv på väggarna. Där finns kasperdockor och en kasperteater inbyggd på ena sidan.

Vi exponerar ett hundratal bilderböcker i barnens ögonhöjd på specialtillverkade skylthyllor. I vår inredning finns också många speglar. Syftet är att väcka frågor hos barnet om det egna jaget och hur det kan speglas på olika sätt, konkret i spegel-glas men också i ett djupare perspektiv.

I verksamheten för förskolebarnen utgår vi från berättelsen i form av bilderböcker, muntligt berättande och filmberättelser. Våra sagostunder har gjorts om till berättarklubb där barnens egen förmåga att berätta tas till vara och uppmuntras. Med inspiration från berättandet får barnen också måla bilder vid stafflier med hand-
ledning av konstpedagog. Vi har också inrett en minibio och startat en minibioklubb där vi visar småbarnsfilm. Till filmerna finns pedagogiska handledningar så att förskolepedagoger kan arbeta vidare med filmupplevelsen i barngruppen.

Mer info finns på www.sollentunabibliotek.se och på vår facebooksida.
 

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin