Ingår i temat
Estetikens kraft
Läs senare

Bjud in kulturproffsen

Bjud in professionella konstnärer att skapa med barnen i förskolan. Det föreslår den brittiska forskaren Anne Bamford, professor på London University of Arts.

06 jan 2012

Anne Bamford är en person som blivit världskänd för sin granskning av estetisk undervisning och kultur i skolor i 170 länder. Hon har visat att estetisk undervisning av hög kvalitet har goda effekter på elevers lärande. Anne Bamford säger att konstnärlig undervisning är viktig även i förskolan.

– Det finns många anledningar, den huvudsakliga är att barn lär sig genom fantasi och lek, det finns ingen gräns mellan lek och lärande. Konst utvecklar språk, sociala färdigheter, kultur, literacitet och numerositet.

Anne Bamfords studier visar att kvalitet skapas bland annat när skolor samarbetar med professionella kulturinstitutioner.

– Det är viktigt att barn exponeras för professionell konstnärlig verksamhet. Ta med dem till museer och föreställningar. Ta in professionella yrkesutövare i förskolan. Barn tycker om att arbeta sida vid sida med en konstnär som gör en skulptur eller spelar musik med dem. Även avskilda orter i Sverige har ofta ett rikt kulturliv. Kanske finns någon keramiker eller någon som spelar ett instrument på orten?

Att barn ska uppleva kultur av hög kvalitet finns inte nedtecknat i den svenska läroplanen, men enligt Anne Bamford har det stor betydelse.

– Studier visar att i Kina gör fyraåriga barn som omgetts med konst av hög kvalitet mer utvecklade teckningar än barn i England. Barn börjar kopiera och tittar på detaljer. Långtidsstudier visar samma sak när det gäller dans och musik. De som omgetts av professionell dans eller musik kopierar rörelser och toner.

Hon tycker dock inte man överhuvudtaget ska fundera över begåvning bland barn. Alla barn ska få likvärdig utbildning både i förskola och skola.

– Talang kan visa sig långt senare. Ett bättre ord är passion eller intresse. Det bästa sättet att utvecklas är att naturligt få utforska något.

Anne Bamford betonar att barn lär sig olika saker genom att utöva olika konstformer. Därför måste de få pröva så många uttryck som möjligt – på djupet.

– Många tror att barn bara har ett kort uppmärksamhetsspann men det är inte sant. En sjuårig studie på barn mellan 0 och 6 år i England visar att barn som är intresserade av något vill fortsätta länge. I studien använde några barn snören till att knyta mönster mellan träd och de återkom till det i månader. Risken är att lärarna planerar tio minuters estetiska aktiviteter och sen packar undan.

Anne Bamford har också en liten önskan till alla förskollärare – att inte plocka bort i alla utrymmen i förskolan.

– Lämna ett litet hörn där kreativa saker kan hända, lite stökigt, inte för ordnat. En plats där saker kan få fortsätta vara lite ”messy”. Dit man kan gå tillbaka, till något man gjort, byggt eller skulpterat till exempel.

Fyra sätt att använda kulturen

Anne Bamford har identifierat fyra sätt att se på estetiska lärprocesser:
 
Det första är ”Education in the Arts” – att lära sig att uttrycka sig estetiskt, genom att exempelvis sjunga, teckna eller dansa.
 
Det andra är ”Education through the Arts” – att använda sig av estetisk verksamhet för att lära inom något annat kunskapsområde, vilket är vanligt i förskolan.
 
Det tredje begreppet är ”Art as Education”, estetisk verksamhet för individens växande och värdegrundsarbete.
 
Det fjärde ”Education as an art” – lärarkonst, kulturell och estetisk förståelse av lärande.
 

LÄS MER

Bok: The Wow Factor, global research compendium on the impact of the arts in education, Anne Bamford, 2005.
 

Alla artiklar i temat Estetikens kraft (7)

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin