Läs senare

Blogg som pedagogiskt verktyg

12 okt 2014

Vi är en förskola på Värmdö som sedan ett år tillbaka jobbar aktivt med att använda blogg som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Efter att ha fått rätt så dåliga resultat på föräldraenkäten funderade vi länge på hur vi skulle kunna bli bättre på att synliggöra vårt dagliga arbete på förskolan. Både mot föräldrar och även mot oss själva.

Vi startade bloggar, låsta bloggar som endast speciellt inbjudna (föräldrar) hade tillgång till. Bloggarna är även ett bra sätt för oss pedagoger att använda oss av i det systematiska kvalitetsarbetet. Det blir som en pågående pedagogisk dokumentation i vardagssituationer och i projekten. Lätt att gå tillbaka och titta på processen för att sedan utvärdera. Resultaten från föräldraenkäten var fantastiska och vi vet att det beror på sättet vi presenterar vår verksamhet för föräldrarna, de blir mer delaktiga. Många familjer läser bloggen tillsammans och samtalar kring det barnen har gjort.

Det här har blivit vår informationskälla, borta är veckobreven, all information finns på bloggen, allt från info från förskolechefen till veckomatsedeln och viktiga datum och händelser. Detta har skapat en nyfikenhet från andra förskolor här på Värmdö och vi har varit ute och inspirerat kring arbetssättet.

Vi på förskolorna behöver möta dagens föräldrar där de befinner sig i dag, de flesta är ständigt uppkopplade och det är lätt att nå dem den vägen. Hör gärna av er om ni vill veta mer fjarilenblogg@gmail.com eller 08-570 47 202.

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin