Läs senare

Borra ordentligt i problemen

Hur gör du när du råkar ut för ett problem? Försöker gå runt det? Börjar göra på ett annat sätt? Sätter dig ner och analyserar och reflekterar? Frågar någon annan som haft samma problem hur de gör?

09 nov 2011

Alla metoderna har sina poänger, men ingen av dem är bra som enda lösning. Inte på sikt, om man vill lära sig något och komma vidare i utvecklingen. Då behövs en kombination av flera. Och det allra bästa är att arbeta tillsammans i grupp.

Om detta talade Katina Thelin, som forskar om pedagogik och utveckling av skolor och förskolor, häromdagen vid ett seminarium på Förskolans rikskonferens. Hon menar att om man arbetar tillsammans och systematiskt med vardagsproblem och dilemman kan man uppnå en utveckling och en bättre kvalitet. Bästa kvalitetsarbetet sker helt enkelt när man utgår från ett reellt problem i verksamheten.

Men man ska alltså varken rusa iväg och göra på nytt sätt med en gång, eller fastna i analysfasen. Inte heller ska man tjuvkika på andra det första man gör – då missar man möjligheten till verklig förändring eftersom man inte reflekterar på djupet över vad problemet egentligen handlar om.

Det kan förstås vara lockande att försöka ta genvägar. Inte minst eftersom vårt samhälle präglas av en enorm otålighet – en längtan efter kvicka lösningar. Men riktig utveckling tar tid. Inte minst eftersom det kräver att man dokumenterar förändringarna, resultaten och reflektionerna. Annars sker inget lärande och därmed ingen verklig kvalitetshöjning på sikt. Tyvärr finns risken att en kommunledning eller andra makthavare vänder upp och ner på organisationen om resultaten inte syns tillräckligt snabbt.

Därför är det otroligt viktigt att lyssna på professionen och låta dem som arbetar i verksamheten ta täten i utvecklingsarbetet. Att förskollärarna tar makten över kvalitetsfrågan stöds av skrivningarna i den reviderade läroplanen – förskollärarna har, tillsammans med arbetslaget och chefen, ansvar för att verksamheten följs upp och utvärderas.

I det här numret kan du läsa om ett par förskolor som har hittat var sitt sätt att jobba med kvalitet. De använder sina metoder för att säkerställa att de arbetar enligt intentionerna i läroplanen. De är noga med att i förväg planera för hur de ska följa upp sitt arbete – inte bara se på verksamheten i backspegeln och ”pricka av” målen i läroplanen i efterhand. Vi hoppas att du får tips och inspiration från dem om hur man kan jobba.

Kanske arbetar ni också på ett bra sätt med utveckling och kvalitet? Välkommen att höra av er, via mejl eller varför inte på Facebook (www.facebook.com/forskolan).

PS: Som du kanske har förstått vid det här laget har också det här numret av Förskolan tema läroplanen. I Månadens fråga frågar vi om vad som är det bästa med den reviderade läroplanen. Svara så blir vi glada. Här hittar du också en videoenkät där vi ställt samma fråga till några av dem som deltog på Förskolans rikskonferens i mitten av oktober.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin