Läs senare

Brist på digital likvärdighet

18 Maj 2016

Mina barn, som ofta måste hjälpa mig, kan intyga att jag inte hör till de snabbaste att ta till mig ny teknik. Men man behöver ju inte ligga i framkant för att till stor del leva sina dagar i en värld som drivs av modern teknik och digitala verktyg. Jag använder sociala medier och jag har en så kallad smart telefon där jag sköter bankärenden, bokar träningstider, planerar mitt resande i lokaltrafiken, svarar på mejl, letar fakta när jag vill veta ”vem-det-var-som-spelade-i-den-där-filmen-tillsammans-med-henne-vad-hon-nu-heter…”.
Det är en fantastisk omvälvning vi befinner oss i. Men den är förstås inte problemfri.

Det som oroar mig just nu är vad sociala medievärlden gör med demokratin. Hur vi riskerar att åsikter aldrig bryts och utmanas eftersom vi ofta bara läser och tittar på det som våra likasinnade skriver och delar. Om allt du ser i ditt flöde är främlingsfientligt kanske du tror att det är den vanligaste åsikten. Och de som skulle kunna säga emot finns inte på samma sidor eller kommentarsfält.

En annan oro är att skiftet leder till större klyftor i vårt samhälle och att det skapar ojämlikhet redan från barndomen. Vissa barn har tillgång till verktygen på hemmaplan, andra har det inte. Det här behöver förskola och skola vara med och jämna ut, för likvärdighetens skull.

Forskaren Susanne Kjällander har undersökt pedagogiska spel och appar som barn använder:

”I USA har man uppmärksammat stora skillnader mellan olika hem. Man talar om ett ”app gap”, en klyfta mellan familjer med god ekonomi som köper dyra pedagogiska appar till sina barn, medan familjer med sämre ekonomi får nöja sig med gratisappar eller light-versioner.” Här kan förskolan ha en viktig uppgift när det gäller att överbrygga detta ”app-glapp”, menar hon.

För att det ska kunna ske krävs digitala verktyg men också kunskap. Tyvärr är skillnaderna väldigt stora mellan olika förskolor när det gäller tillgång till verktyg och möjligheterna att använda dem. En del har ingenting. Vissa har prylarna men ingen uppkoppling. Många saknar och efterfrågar utbildning och stöd i hur tekniken ska användas.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand påpekar att ett eget digitalt verktyg och tillgång till support är en självklarhet inom de flesta andra yrken.

Bristerna måste rättas till och nu har frågan äntligen kommit upp på bordet. Skolverket har i vår lämnat ett förslag till regeringen om nationell strategi för digitalisering i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola.

Där skriver de att alla som arbetar med barn borde få tillgång till ett eget verktyg, något som är viktigt för att få till kompetensutvecklingen som behövs. I förskolan ska tillgången vara sådan att verktygen kan användas i den pedagog-iska verksamheten när det är lämpligt. Så står det i förslaget, låt oss hoppas att detta är första steget mot digital likvärdighet.

Det här är sista Förskolan innan sommaren. Nästa nummer kommer i augusti. Ta vara på värmen!

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin