Ingår i temat
Pedagogisk bedömning
Läs senare

Buller ett allt större problem

23 aug 2009

Buller i förskolemiljöer bidrar till problem som trötthet, stress, ljudkänslighet, hörselnedsättning och tinnitus. Hörselskadorna bland förskolepersonal ökar också enligt Arbetsmiljöverket. Antalet godkända arbetsskador som beror på buller har vuxit sedan 2000. Av anmälningar gjorda av kvinnor kommer hälften från förskola, förskoleklass och grundskola.  
  Buller har tidigare varit ett problem främst för de som arbetar i industrin, men nu har det uppstått bullerproblem på arbetsplatser inom vård, skola och omsorg.  
  – Nu drabbas kvinnor i allt högre grad. Och det är nya bullerfenomen, inte minst är tinnitus ett problem, säger Hans Augustson som är enhetschef på AFA Försäkring som satsar tre miljoner kronor på ett projekt för att minska buller inom förskolan. Sjutton förskolor i Umeå är försökskaniner.  
  Att andelen kvinnor med hörselskador ökar kan bero att det krävs att de hela tiden ska kunna kommunicera med som omgivning till exempel när de arbetar med barn. I motsats till män som arbetar i industrin kan de inte skydda sin hörsel med hörselskydd. Det bidrar till att allt fl er kvinnor drabbas, menar avdelningsdirektör Bengt Johansson som är handläggare i bullerfrågor på Arbetsmiljöverket.  
  – Lärarkåren blir också allt äldre och med stigande ålder kommer också även naturliga hörselnedsättningar. Bullriga miljöer kan också ge röstproblem om man inte kan prata med barnen utan att höja rösten. 

Höga ljudnivåer under lång tid är skadliga. Är ljudnivån över 80 decibel under åtta timmar måste den åtgärdas. En ljudnivå på 85 decibel under samma tid är direkt skadligt.  
  – 90 decibel är inte ovanligt i förskolemiljöer och många förskolor behöver säkert göra något åt detta, säger Anders Eklund som är ombudsman på Lärarförbundet där han arbetar med arbetsmiljö och arbetsskador.  
  En vanlig hörselskada är tinnitus som yttrar sig så att personen hör ljud som "inte finns". Det kan vara pipande ljud, djupa bastoner eller brus. Var fjärde patient med svår tinnitus är lärare. Det är en kraftig överrepresentation eftersom lärare utgör endast fyra procent av Sveriges arbetande befolkning. Tinnitus orsakas huvudsakligen av stress och en bullrig miljö är en stressig miljö. 

Men bullret är ett problem även om det inte leder till direkta skador. Det bidrar till stress och trötthet. Något som i sin tur också leder till ohälsa. Stora barngrupper i förskolan ökar ljudnivån. Men det gäller för personalen att hitta sätt att hantera buller i förskolan, menar Anders Eklund.  
  – Barn som leker låter, och det måste vi acceptera. Lärandet bygger på en viss ljudlighet. Men det gäller att inte bidra till en högre ljudnivå. Att själv ryta till löser inget. 

Johan Tufvesson 

Alla artiklar i temat Pedagogisk bedömning (15)

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin