Läs senare

”Bygg upp tekniskt självförtroende”

Veronica Bjurulf leder Skolverkets nya utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik från förskola till gymnasium. Hon vill bygga tekniskt självförtroende hos barn och vuxna och pekar på all teknik som finns i förskolans värld.

17 jan 2013

Foto: Ulla-Carin Ekblom
Varför ska vi ha teknik redan i förskolan? Det kanske vissa undrar, apropå läroplanens nya strävansmål. Svaret är dels att barn ska utveckla sin kreativitet och träna problemlösning, men också att teknikämnet är en större politisk fråga.

– Ur ett näringslivsperspektiv behöver vi kompetenta och uppfinningsrika människor i Sverige för att stå oss i den internationella konkurrensen i framtiden. Men det har varit ett lågt intresse för tekniska yrken och utbildningar. Därför behöver vi få barn att känna att det är roligt och spännande med teknik tidigt, säger Veronica Bjurulf, undervisningsråd på Skolverket som har en bakgrund som forskare och lärarutbildare i teknikdidaktik vid Karlstads universitet.

Läroplanen ställer nya krav på förskollärare som inte alltid fått så mycket teknik med i förskollärarutbildningen.

– Utgå från läroplanens skrivningar, säger Veronica Bjurulf.

Där står det att barn ska få utveckla sin förmåga att konstruera, bygga och skapa med olika tekniker, material och redskap. De ska också få möjlighet att urskilja vardagsteknik och utforska hur enkel teknik fungerar. Sådant som man alltid har gjort i förskolan, utan att kalla det ”teknik”. Det kan handla om enkla saker som att utforska husgeråd eller leksaker. Vispar och gungbrädor till exempel.

– Många har föreställningar om att teknik är komplicerat, svårt och otäckt, men förskollärare jag fortbildat har ofta fått aha-upplevelser när de insett att de redan arbetar med teknik i vardagen.

Ett annat exempel är dörrhandtag. Eller lampor. Förslagen är många.

– Se att det finns olika sorters sätt att öppna och stänga dörrar. Gå teknikpromenader i närområdet med olika fokus, till exempel kan ni leta efter hjul.

Se att samma problem kan lösas på olika sätt. Undersök olika sorters strömbrytare, titta en stund på galonbyxornas olika knäppningar.

För de yngsta kan teknikarbete vara att pröva att använda vanliga redskap och att delta och titta på när de äldre barnen jobbar med teknik. Men det räcker inte bara med att visa upp olika tekniska saker och säga att det här är teknik. Att ställa hypoteser och lösa problem är viktigt.

– Utmana barn genom frågor som får dem att fundera på hur saker funkar.

Ett favoritexempel är en papperskorg som öppnas med en pedal.

– Att bara trycka på pedalen är inte teknik, utom för de yngsta, men att titta inuti papperskorgen på konstruktionen – det är teknikarbete, säger Veronica Bjurulf.

Samtidigt kan det vara svårt att som förskollärare förklara enkelt och pedagogiskt hur en teknisk lösning fungerar. Veronica Bjurulf säger att det viktigaste är intentionen, att man försöker ta reda på saker tillsammans med barnen.

– Vi ska bygga tekniskt självförtroende och använda ordet teknik. Ta hjälp av andra.

Samtidigt tycker hon att det finns ett antal enkla principer som förskollärare kan försöka få med i sin undervisning. Det ena är de fem enkla maskinerna: lutande planet, hjulet, kilen, skruven och hävstången. Det andra är rörelseöverföring.

– Uppmärksamma olika sorters rörelseöverföring, som trampandet på cykeln som via kedjan leder till en rörelse.Foto: Linus MeyerDet är också bra att veta att rörelseöverföring kan ha olika riktningar. Den kan till exempel vara roterande, som trampet på ett cykelhjul, linjär som i trycket på kulspetspennan, eller bågformad som foten på pedalhinken. Man kan gå på teknikjakt bland leksakerna i förskolan. Bilar och djur på hjul som man drar framåt i ett snöre kan tydliggöra rörelse mellan samverkande delar. Att använda och fundera kring redskap som visp, gaffel, kniv, snickarverktyg, sax, skruv, limpistol och pensel som också är tekniska.

– Se tekniken på lekplatsen, säger Veronica Bjurulf, i gungor, spadar, rutschkana och cyklar.

En annan del av tekniken i förskolan är den klassiska konstruktionsleken.

– Förr konstruerade barn ofta leksaker själva av naturliga material, som barkbåtar, slangbella, eller kottdjur. Nu lever vi i ”plaståldern” med många färdiga leksaker, säger Veronica Bjurulf som tycker förskollärarna ska stötta konstruktionsprojekt. På de flesta förskolor finns konstruktionsmaterial som kaplastavar, klossar och kanske lego. Men man kan också göra mer avancerade teknikprojekt tillsammans med barngruppen.

– Skapa egna spel, sprattelgubbar, kylskåpsmagneter, ballongdjur som rör sig, vindsnurror, banor med dominobrickseffekt eller ett kartongakvarium med fiskar som rör sig. Saker där barn kan se att: ”gör jag något här händer det något där”.

I arbetet med bygg och konstruktion kan det vara bra att ha med ett genusperspektiv så att alla barn känner sig lockade att prova. Byggsaker som lego kan anses som pojkigt och barn lär sig snabbt vilka koder som gäller i vuxenvärlden.

– Försök attrahera både pojkar och flickor, men utgå från individens intresse. Det finns också en gammal genusordning om vad som är teknik. Symaskinen har inte definierats som en teknisk produkt – men snacka om teknik.

Veronica Bjurulf ser gärna fler manliga pedagoger, men inte för att de ska snickra och bygga med barnen.

– Det behövs fler män i förskolan, men inte män som kommer in och tar hand om det ”tekniska”. Då blir det tokigt. Barn behöver se män och kvinnor göra samma typer av uppgifter.

Vad vill du säga till alla förskollärare som arbetar med teknik?

– Jag vill bara heja på. Det finns så många duktiga förskollärare som inte tror sig kunna jobba med teknik, men som gör det redan, fast de inte kallar det så av rädsla för ordet.

LÄS MER

Under våren 2013 utkommer Veronica Bjurulf med en ny bok, Teknikdidaktik i förskolan (Norstedts), där ett av kapitlen handlar om studien kring legobygge. Hon har tidigare gett ut boken Teknikdidaktik, (Norstedts).

Tekniktips – ”de enkla maskinerna”

Hjulet – gå på teknikjakt och leta efter olika sorters hjul. Uppmärksamma också rörelseöverföring, som trampandet på cykelhjulet som via kedjan leder till en rörelse.

Lutande planet – släpp olika saker i lutande plan (till exempel rutschkanor) och se hur långt de åker beroende på rutschkanans lutning samt föremålens form och material.

Kilen – visa dörrstoppen eller en kniv.

Skruven – öva att skruva av och på lock, i och ur skruv.

Hävstången – till exempel kan barn som kör en skottkärra pröva att hålla långt ut och nära i handtaget. Eller utforska gungbrädan.

Alla artiklar i temat Löser problem och förklarar fenomen (6)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin