Läs senare

Bygga broar eller fastna i diken

av Helena Ingvarsdotter
07 aug 2017
07 aug 2017
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör

Förra året gjordes ändringar i läroplanerna för förskola och förskoleklass i texten om övergångar och samverkan, så att det ska bli tydligare vad som gäller. Det verkar finnas en del frustration kopplat till övergångar. De som jobbar i förskola är ibland besvikna över att de i förskoleklassen inte använder dokumentationen de gjort. Eller stressade över att barnen ska vidare till så många olika skolor att det blir omöjligt att besöka alla.

De som arbetar i förskoleklass tycker att de saknar tid eller förutsättningar att ta del av den information som finns. Kanske är det tekniken som sätter käppar i hjulet, de administrativa systemen är inte samma i de olika verksamheterna. Ofta blir det på sin höjd en överlämning kring de barn som har behov av särskilt stöd.

Övergångar sker inte bara från förskola och förskoleklass utan också inom förskolan, mellan olika avdelningar. I det här numrets tema ger vi tips på bra sätt att arbeta, med exempel från verksamheter som fått kommunikation och samverkan att fungera. Och vi presenterar forskning inom området, som bland annat tar fasta på barns inflytande i de här processerna.

Vi bjuder förstås på en massa annan intressant läsning, till exempel om de nya allmänna råden för förskolan och om att barn i förskoleklassen är stressade i sin vardag. Du får även hjälp på traven att sortera tankarna ifall du våndas över om det är dags att byta jobb eller inte, bläddra i så fall till vinjetten Supporten.

Läs också om ny forskning som anknyter till frågan om vad undervisning egentligen är i förskolans värld. Forskaren Sara Dalgren har tittat på vad som händer i samspelet mellan förskollärare och barn i de vardagliga situationerna, och i sin avhandling undersöker hon det som hon kallar den förskolepedagogiska praktiken. Det begreppet definierar hon så här: ”en sammanflätning av omsorg, fostran, lärande och lek och att den skapas mellan pedagoger och barn i olika vardagssituationer”.

Hon talar om ”inbäddad undervisning” för att visa hur ett pedagogiskt fokus spontant kan utvecklas i samspelet mellan förskollärare och barn. Undervisning i förskolan behöver alltså inte alltid ha en förplanerad agenda eller ske i ett bestämt rum, menar hon.

Vad tänker du kring undervisning, lärande, omsorg och lek? Hör av dig till oss och berätta, forskolan@lararforbundet.se är adressen.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin