Läs senare

Chefen tar inte sitt ansvar

10 Sep 2018
Foto: Pixabay

Fråga: Min chef bollar tillbaka alla dilemman som vi ber om hjälp med. Hur gör jag?

/Bosse

Svar: Arbetsgivaren ska leda och fördela arbetet men också ta ansvar för arbetsmiljön. Vissa frågor kan inte chefen bolla tillbaka – exempelvis ifall en vikarie kan stänga förskolan. Har man hög arbetsbelastning ska chefen hjälpa dig att prioritera.

Vissa frågor kan vara mer av diskussions- eller reflektionskaraktär. Det är viktigt att få tid till dessa och att förskole­chefen är en pedagogisk ledare, och ibland måste en ledare fatta de sista, avgörande, besluten.

Har man en chef som inte tar sitt ansvar fullt ut, ska man kontakta facket, i första hand skyddsombudet, och så måste man med hjälp av facket se till att situationen förändras.

Fråga

Vad skulle betyda mest för att din arbetsmiljö ska bli bättre?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin