Läs senare

Chefen tar inte sitt ansvar

10 sep 2018
Foto: Pixabay

Fråga: Min chef bollar tillbaka alla dilemman som vi ber om hjälp med. Hur gör jag?

/Bosse

Svar: Arbetsgivaren ska leda och fördela arbetet men också ta ansvar för arbetsmiljön. Vissa frågor kan inte chefen bolla tillbaka – exempelvis ifall en vikarie kan stänga förskolan. Har man hög arbetsbelastning ska chefen hjälpa dig att prioritera.

Vissa frågor kan vara mer av diskussions- eller reflektionskaraktär. Det är viktigt att få tid till dessa och att förskole­chefen är en pedagogisk ledare, och ibland måste en ledare fatta de sista, avgörande, besluten.

Har man en chef som inte tar sitt ansvar fullt ut, ska man kontakta facket, i första hand skyddsombudet, och så måste man med hjälp av facket se till att situationen förändras.

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin