Ingår i temat
Förskolans läroplan
Läs senare

Chefens roll lyfts fram

Från att inte ens ha nämnts i läroplanen lyfts förskolechefens ansvar nu fram i ett eget kapitel. Vi frågade två chefer med olika arbetsvillkor hur de ser på sin uppgift som ledare i förskolan.

08 Nov 2011

Är det bra att chefens ansvar lyfts fram?– Det är absolut bra. Särskilt att det pedagog-iska ansvaret poängteras. Det är inte så många som tänker på att man som chef i förskolan också är en pedagogisk ledare.

Innebär det andra förändringar för er att även fristående förskolorna nu ska följa läroplanen?

– Nej, eftersom vi redan arbetar enligt läroplanen så är det samma förändringar för oss som för alla andra.

Vad tycker du om titeln förskolechef?

– Jag tycker att det är rätt att chefer i förskolan heter förskolechef. Det är tydligare så. Rektor hör för mig ihop med skolan.

Tror du att det är stor skillnad på att vara chef för en förskola istället för flera?

– Att bara ansvara för en förskola är helt underbart eftersom jag kan vara tillgänglig och nära och styra upp verksamheten på mitt sätt. Samtidigt kan det vara tufft att vara nära utan att gå in och detaljstyra eller hamna i kompisskap med mina medarbetare. Den biten pratas det inte så mycket om.

Vilken är den största utmaningen för dig som chef?

– Just nu tänker jag mycket på ordet undervisning. Det här att bevara och utveckla förskolepedagogiken till undervisning utan att det ska bli skola av det. Lärande ska ske genom lek och den förskolepedagogik som redan finns. Det handlar mer om att höja pedagogernas medvetenhet om det de redan gör. Men själva ordet undervisning är något som några i personalgruppen och vissa föräldrar ryggar för.

Sedan är det att hantera de olika rollerna för förskollärare och barnskötare, som det kommer att bli många diskussioner om.

Vad är roligast med att vara chef?

– Den pedagogiska delen. Jag ser det som att det vi gör i förskolan är en del av något större, som jag kan vara med och påverka, nämligen att se till att det blir en så bra start som möjligt för morgondagens medborgare. Och att jag kan bidra till att mina medarbet-are växer och utvecklas.

Att driva eget är roligt och något helt annat än att vara anställd som chef. Till exempel att få planera på kort och lång sikt, ha ansvaret för helheten och ta konsekvenserna av det jag gör.

____________________
 

Är det bra att chefens ansvar lyfts fram?

– Jag tycker är bra att det blir preciserat vad som ligger på mig att ansvara för. Det ger tyngd i arbetet med att driva utvecklingen. Jag som chef har bland annat ansvaret för att verksamheten utvecklas och blir det inte så kan jag inte lägga skulden på någon annan. Däremot känns det som är skrivet inte så väldigt genomtänkt. Det är mer som att man har tagit rektors ansvar i skolan och applicerat det på förskolan.

Vad känner du för titeln förskolechef?

– Det är jättefånigt och jag förstår inte varför chefen i förskolan inte ska kallas rektor, som vi har gjort här i Umeå i många år. Vilken är skillnaden nu när förskolan också är en skolform som ska jobba med utbildning? Det har ingen kunnat förklara för mig. Kanske är det ett sätt att kunna hålla lönerna nere, helt enkelt.

Är det hanterbart att vara chef för tre förskolor samtidigt?

– Ja, det tycker jag även om det är ganska många bollar att hålla i luften när man rör sig mellan tre olika enheter och olika frågor.

Får du det stöd du behöver?

– Jag får bra stöd från kommunens för- och grundskolekontor när det gäller exempelvis personal- och utvecklingsfrågor. Sedan är jag med i ett ledarlag med chefer från förskola och skola.

Tycker du att du kan vara nära verksamheten trots att du är chef?

– Jag försöker vara ute i verksamheten så mycket det går för att få en bild av hur det är i de olika barngrupperna. Pedagogerna på enheterna som jag ansvarar för säger att de tycker att det märks att jag har arbetat i förskolan. Jag är inne på mitt tredje år som chef nu och innan dess har jag arbetat som förskollärare i 20 år.

Vad är den största utmaningen för dig som chef?

– Just nu är det implementeringen av läroplanen. Att se till att vi verkligen gör nytt och inte bara pratar nytt. Jag vill se utveckling och förväntar mig att det också ska ske. Vi kan inte fortsätta att göra allt som tidig-are, nu ska vi arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

En annan viktig fråga hos oss är ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper i förskolan.

Vad är roligast med att vara chef?

– Utvecklingsarbetet, att jobba framåt och tänka på hur man ska kunna förbättra saker och ting. Ekonomin och fastighetsfrågor skulle jag gärna vilja ha mer avlastning kring även om det också hör ihop med verksamhetsutveckling.

Alla artiklar i temat Förskolans läroplan (12)

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin