Läs senare

Dags att kräva hållbara villkor

07 Dec 2015

Under hösten har jag varit på olika seminarier och föreläsningar om förskolans verksamhet, på Bokmässan i Göteborg, på Skolforum i Stockholm och på vår egen rikskonferens som är ute på turné och snart ska till Kalmar och Malmö. Som vanligt i de sammanhangen blir jag otroligt imponerad. Så mycket utveckling som pågår, en sådan stolthet och vilja att hela tiden göra det allra bästa.

Och ändå är det svårt just nu i förskolans värld. Sjukskrivningarna på grund av stress ökar, det är ibland hopplöst att få tag i vikarier och barngrupperna är på många håll på tok för stora.

Mitt i detta måste man hitta kraften att protestera, med hjälp av facket så klart, mot orimliga arbetsvillkor. Det är nödvändigt att arbetsgivaren skapar förutsättningar för att leva upp till styrdokumenten, annars kan inte förskollärare ta det pedagogiska ansvaret som lagen föreskriver. Och ingångna avtal måste efterlevas. Det ska finnas tid till planering och det behövs faktiskt en paus under arbetsdagen.

Om inte villkoren blir rimliga kommer ännu fler att byta jobb, det är redan många förskollärare som lämnar yrket. Det finns förstås en mängd olika skäl till det, men ett kan vara att man tappat gnistan.

Jag förstår att det kan hända. Därför blir jag extra imponerad när jag hör om allt fantastiskt utvecklingsarbete som pågår: Förskolor runtom i landet arbetar med att hitta ännu bättre arbetssätt kring genus och normkritik, etik, retorik, hållbar utveckling, matematik, det multimodala språket, lek, teknik med mera. Det pågår jobb med att göra det systematiska kvalitetsarbetet till sitt eget – att inte hamna i skoltänkande med mätbarhet och siffror utan i stället lägga fokus på förskolans processer.

Så mycket positivt förändringsarbete, så många fantastiska insatser varje dag i verksamheten. Nu gäller det bara att politikerna på allvar förstår detta också och skapar hållbara förutsättningar.

Och apropå fantastiska insatser och utveckling av arbetssätt – missa inte att söka Ulla-Britta Bruuns stipendium. Det är det största och viktigaste stipendiet som finns inom förskolans område och det administreras av oss på tidningen och Lärarförbundet. Senast den 1 februari behöver vi ha din ansökan. Läs mer forskolan.se där du också gör själva ansökan.

Det här är 2015 års sista Förskolan, och snart stundar förhoppningsvis lite ledighet och vila över jul och nyår. Tänd ett ljus, gå en hel dag i pyjamas, ta en tur i skogen eller vad som nu får dig att må bra. Förskolan är tillbaka i januari.

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin