Läs senare

Dags att vässa argumenten

av Helena Ingvarsdotter
11 jan 2017
11 jan 2017

Det finns helt säkert människor som har januari och februari som sina favoritmånader, men jag hör inte till dem. Den här tiden präglas mest av småseg frusenhet, och på grund av att jag bor i södra halvan av Sverige är den gnistrande snön oftast bara något att längta efter. Men det gäller att inte fastna i den typen av negativa tankar. Det vet Malin Rapp som håller kurser i motivationsforskning och som är intervjuad i det här numret under vinjetten Supporten:

”Vi behöver välja berättelser som motiverar oss själva, inte sådana som sänker oss ytterligare”, säger hon.

Det tror jag är viktigt, för att orka. Men vi måste också prata om de brister som finns, inte minst de på jobbet. Att fortsätta trolla med knäna långt bortom rimlighetens gräns leder till utmattning och sjukskrivningar. Det är nödvändigt att protestera. Till exempel mot att barngrupperna är på tok för stora på många håll.

Tidningen Förskolan och Lärarnas tidning har gjort en enkät bland förskollärare. Stort tack till er som har svarat! Vi har undersökt hur stora grupperna är i relation till Skol­verkets rekommendationer. Som du nog kan gissa är resultatet nedslående, kommunerna är inte i närheten av att klara riktmärkena. Kanske kan vår undersökning hjälpa till att sätta mer fokus på detta?

Utbildningsminister Gustav Fridolin säger så här om resultatet:

”Nu kommer vi att knyta bidraget för att minska barngruppsstorlekarna till att man arbetar mot riktmärkena. Men visst är det en utmaning med ett ökat antal barn och en stor förskollärarbrist.”

Du kan läsa om undersökningen i det här numret på sidan 10 samt på webben (förskolan.se). Jag hoppas att du får nytta av den, att den ger argument och ingångar för att kämpa vidare för en verksamhet med hög kvalitet och en god arbetsmiljö.

En sak till, som jag tycker är glädjande och som kan användas som argument när huvudmännen vill pressa in fler och fler barn i grupperna; Magdalena Karlsson på Skolverket poängterar i sammanhanget att kvaliteten i förskolan är lika betydelsefull som familjers rätt till förskola.

Så här säger hon:

”Det är viktigt att tänka på att lagparagrafen som ger rätt till förskoleplacering inom fyra månader på intet sätt är starkare än lagparagrafen som säger att grupper i förskolan ska ha en lämplig storlek och sammansättning. De är precis lika starka.”

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin